Stowarzyszenie Interim ManagersAktualności

Checklista działań kryzysowych w firmie

Sprawdź, czy podejmujesz wszystkie niezbędne kroki - radzi Stanislaw Wojnicki, ekspert biznesowy, HR interim manager.

  1. Prewencja, środki ochrony i odkażanie

Inwentaryzacja rodzajów miejsc pracy, rodzajów czynności z punktu widzenia zagrożenia

Określenie możliwych środków prewencji i odkażania (indywidualnych, grupowych, maszyn i urządzeń, pomieszczeń)

Zapewnienie dostaw środków i personelu (lub firmy zewn) do realizacji

Określenie budżetu specjalnego na w/w

Ustalenie grafików pracy, procedur dla osób z zewnątrz (dostawcy, klienci, goście, firmy usługowe)

  1. Instrukcje dla menedżerów, pracowników i ochrony

Ustalenie miejsc i kanałów ogłaszania komunikatów, instrukcji itp.

Propagowanie zasad higieny i odkażania indywidualnego

Ustalenie procedur   postepowania w razie wystąpienia objawów u pracowników i gości (poza zakładem, w zakładzie) i ich efektywna komunikacja oraz egzekwowanie

Instrukcje dla ochrony (higiena, pomiary temperatury, ograniczenia wstępu i wjazdu, raportowanie, sytuacje alarmowe)

  1. Praca zdalna

Identyfikacja pracowników kierowanych do pracy zdalnej

Ustalenie procedury zgłaszania i przechodzenia do pracy zdalnej (sprzęt, bezpieczeństwo informatyczne, zobowiązania, ustalanie celów i rozliczanie, łącznośc i dostępność)

  1. Postoje

Analiza obszarów działalności firmy – określenie obszarów, grup kierowanych na postój, grafiku zmian

Ustalenie zasad wynagradzania na postoju

Koordynacja z reprezentacja pracowniczą w zależności od sytuacji w zakładzie

  1. Redukcja kosztów

Rewizja planu finansowego odpowiednio do zmian planów działalności

Określenie budżetów specjalnych ( prewencja i higiena, rewizja budżetu wynagrodzeń)

Opracowanie planu uzyskania wsparcia władz lokalnych i centralnych

  1. Komunikacja i wsparcie psychologiczne

Zarządzanie poprzez własny przykład

Przemyślana regularna komunikacja z pracownikami

  1. Scenariusze alternatywne

Aktualizacja planu zastępstw

Przygotowanie planu działania ze zredukowanymi obsadami

Przygotowanie planu na wypadek zatrzymania działalności