Stowarzyszenie Interim ManagersAktualności

O scenariuszach przyszłości w Legnicy - SIM Partnerem Konferencji

Co czeka biznes w bliższej i dalszej przyszłości? Możliwe scenariusze będziemy kreślić 27.02. w Legnicy.

Konferencja "Scenariusze przyszłości dla biznesu", odbędzie się  w siedzibie
Letia Business Center, ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica w godzinach od 9.00 do 14.30.
 
Partnerami konferencji są Związek Pracodawców Polska Miedź, Stowarzyszenie
Interim Managers SIM oraz Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. 
 
Zapowiadane od lat zmiany na rynku pracy dzieją się na naszych oczach.
Ekonomia współdzielenia, praca projektowa, zarządzanie czasowe to już nie
futurologia, a realia biznesu. Dynamiczne zmiany środowiska wymuszają
zmieniające się szybko w czasie zapotrzebowanie na kompetencje oraz
skuteczne i innowacyjne narzędzia zarządcze, które stanowią niezwykle
istotny element praktycznego kierowania przedsiębiorstwem. W czasie
konferencji przedstawiciele dużych i małych firm oraz jednostek samorządu
terytorialnego będą mogły pozyskać wiedzę o nowoczesnych instrumentach
zarządczych, wymienić się dobrymi praktykami oraz przykładami z wdrażania
zarządzania zmianą.
  
W czasie konferencji chcielibyśmy zapoznać Uczestników z ideą interim
management, która wpisuje się w nowoczesny model budowania przewagi
konkurencyjnej  zarówno dużych organizacji jak i małych firm.
 
 
 
Rejestracja na Konferencję: https://evenea.pl/event/851560-1/  
 
 
 
 
 

PROGRAM KONFERENCJI


8:30-9:00 Rejestracja.
9:00-9:15 Powitanie. Beata Staszków Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź.
9:15- 9:45 Scenariusze przyszłości, które wpłyną na firmy w najbliższym czasie.
Magdalena Wróbel, Dyrektor Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska
Miedź SA. Dzisiejszy biznes w dużej mierze opiera się na trendach. Jakie obecnie
obowiązujące trendy staną się naszą przyszłością? Jak wytypować, co jest prawdziwym
trendem, który za kilka lat trafi do mainstreamu i stanie się naszą przyszłością, a co jest tylko
krótkotrwałą modą?
9:45- 10:45 Panel prezesów „Jak korzystając ze scenariuszy przyszłości zmieniamy swoje
organizacje i same miejsca pracy?”
Wpływ zmian technologicznych, społecznych i środowiskowych na świat biznesu, firmy i rynek
pracy.
Uczestnicy: dr Wacław Szetelnicki - prezes zarządu Centrum Badań Jakości sp. z o.o., Jerzy
Nadolny - prezes zarządu Mine Master, Tadeusz Krzakowski - prezydent Miasta Legnicy,
Marek Świder dyrektor Zakładów Górniczych Rudna KGHM, Nina Twardowska - prezes
Zarządu Impel Solutions (w trakcie potwierdzania).
Moderator: Beata Staszków
10:45-11:00 Szkoła Asesorów – Janusz Dziewit.
11:00 – 11:30 Przerwa kawowa.
11:30- 12:10 "Uwarunkowania rozwoju współczesnego biznesu. Kontekst strategiczny"
W ramach wystąpienia zostaną przedstawione najważniejsze megatrendy demograficzne,
klimatyczne, technologiczne, ekonomiczne i społeczne, które decydująco wpłyną na
funkcjonowanie przedsiębiorstw w najbliższych latach, ale też w prognozie długoterminowej.
Prof. dr. hab. Mieczysław Morawski Politechnika Warszawska; Katedra Procesów
Zarządzania.
Dyskusja.
12:10 -12:40 Interim management jako odpowiedź na wyzwania rynku pracy i sposób na
aktywność zawodową doświadczonych menedżerów. Monika Buchajska- Wróbel, prezes
Stowarzyszenia Interim Managers SIM.
Dyskusja.

12:40 – 13:20 Wyzwania rynku pracy. Panel dyskusyjny ekspertów HR- Jolanta Skrzyńska,
dyr. HR- Przedsiębiorstwo Budowy Kopalń „Pebeka”, Ewa Korwek, Dyrektor HR- Mercedes-
Benz Manufacturing Poland sp. z o.o. ( w trakcie potwierdzania), Magdalena Wróbel, Dyrektor
Naczelny ds. Zarządzania Zasobami Ludzkimi KGHM Polska Miedź SA., Beata Bukowska -
Partner Zarządzający Inwenta, Łukasz Puźniecki – Burmistrz Polkowic.
Dyskusja.
13:20 – 13:40  Restrukturyzacja przedsiębiorstwa produkcyjnego po zmianach właścicielskich - case study, Maciej Radomski, interim manager, SIM


13:40-14:40 Lunch i networking