Stowarzyszenie Interim ManagersCertyfikacja interim managerów

Stowarzyszenie Interim Managers SIM - wspierając profesjonalizację rynku interim management - oferuje możliwość uzyskania certyfikatu SIM Certyfikowany Interim Manager®.

 

Dlaczego warto skorzystać z oferty certyfikacji?

 • Ponieważ certyfikat potwierdza wysokie kompetencje i standardy stosowane przez interim managera w realizacji projektów;
 • Certyfikat podnosi wiarygodność interim managera, a to przekłada się na częstotliwość pozyskiwania kolejnych projektów;
 • Certyfikat potwierdzający wysokie kompetencje interim managera daje możliwość ubiegania się o wyższe stawki;
 • Proces certyfikacji obejmujący szereg szkoleń pozwala na rozwój warsztatu i - co za tym idzie - wzrost efektywności w realizacji projektów;
 • Certyfikat ma pozytywny wpływ na wizerunek i wzmocnienie marki interim managera;
 • Certyfikat stanowi element budowy przewagi konkurencyjnej na rynku interim managerów;
 • Certyfikat jest istotną częścią procesu budowania zaufania na rynku biznesowym;
 • SIM Certyfikowany Interim Manager®otrzymuje dodatkowe wsparcie promocyjne ze strony Stowarzyszenia Interim Managers (na stronach www.stowarzyszenieim.orgwww.interim24.pl oraz na portalach społecznościowych).

Kto może wziąć udział w procesie certyfikacji?

Certyfikat Interim Management adresowany jest do doświadczonych menadżerów świadomie budujących swoją markę profesjonalistów, którzy chcą:

 • Pozytywnie wyróżnić się w kontaktach z klientami na tle  rosnącej grupy osób przypisujących sobie miano interim managerów;
 • Uzupełnić swój warsztat i poznać sprawdzone, najskuteczniejsze narzędzia i techniki wykorzystywane przez interim managerów – praktyków;
 • Rozszerzyć swoje horyzonty i stać się bardziej skutecznymi w relacjach biznesowych;
 • Otrzymać obiektywną informację zwrotną na temat obszarów do doskonalenia z najlepszego możliwego źródła – potencjalnych klientów zasiadających w Kapitule Certyfikatu;
 • Zbudować relacje w środowisku podobnych sobie managerów dla wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

Interim managerów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu SIM Certyfikowany Interim Manager® zapraszamy do kontaktu – 22 50 234 70, certyfikacja@stowarzyszenieim.org

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniach oferowanych w ramach certyfikacji - wypełnij formularz rejestracyjny

 

Jak realizowany jest proces certyfikacyjny?

Na proces certyfikacyjny składają się dwa etapy:

ETAP I  to podnoszenia kwalifikacji poprzez:

 • Profilowane szkolenia oparte na autorskiej Metodyce Interim Management opracowanej przez Stowarzyszenie Interim Managers SIM uzupełnionej zbiorem najlepszych praktyk przetestowanych i przynoszących rezultaty w środowisku biznesowym, lub

ETAP II to egzamin certyfikacyjny:

 • Egzamin certyfikacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Interim Managers SIM przy zebraniu odpowiedniej liczby chętnych, którzy zaliczyli komplet szkoleń profilowanych, lub
 • Egzamin certyfikacyjny w ramach zaliczenia Studiów Podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Interim Managers SIM.

Ważne dokumenty

 

Dokumenty wymagane w procesie certyfikacji:

 • Zestawienie dokumentów składanych w ramach wniosku
 • Życiorys;
 • Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Załącznik nr 2: - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia kierowniczego wraz z odpowiedzialnością biznesową; minimum 3 lata;
 • Dokumenty świadczące o stałej (trwającej nie krócej niż rok i obejmującej minimum 1 projekt) praktyce w zakresie prowadzenia projektów interim management:
  • Potwierdzenie rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Lista projektów interimowych (uzupełnienie w stosunku do załącznika nr 1);
 • List referencyjny potwierdzający poprawne wykonanie zobowiązań wynikających z umowy realizacji projektu interimowego;
 • Dokumenty świadczące o przeszkoleniu w zakresie warsztatu pracy Interim Managera na potrzeby programu certyfikacji akceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia Interim Managers SIM;
 • Załącznik nr 3: Oświadczenie o dobrowolności zgłoszenia wniosku i poddania się rygorom Regulaminu;
 • Załącznik nr 4: Oświadczenie, że wnioskodawca nie podlega zakazowi pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego;
 • Załącznik nr 5: Oświadczenie o przestrzeganiu zasad opisanych w kodeksie etycznym Stowarzyszenia Interim Managers SIM;
 • Załącznik nr 6: Oświadczenie o zapoznaniu się z Metodyką Interim Management.

 

 LISTA OSÓB POSIADAJĄCYCH CERTYFIKAT SIM CERTYFIKOWANY INTERIM MANAGER®

Roman Wendt

Stanisław Wojnicki

Ewa Rytka

Monika Brzóska

Marzena Dalka

Karolina Niesiobędzka-Rogatko

Jan Gasparski

Iwona Frukacz

Robert Loranc

Elżbieta Mądra

Agnieszka Zasikowska

Marek Florczak

Dorota Wieczorek

Andrzej Łazowski

Marzenna Tusza

Monika Waligóra

Jadwiga Dyktus

Karol Michałowski

Dawid Moraczewski

Włodzimierz Plewczyński

Patrycjusz Skakuj

Paweł Wroński