Stowarzyszenie Interim ManagersCertyfikacja interim managerów

Stowarzyszenie Interim Managers SIM - wspierając profesjonalizację rynku interim management - oferuje możliwość uzyskania certyfikatu SIM Certyfikowany Interim Manager®.

 

Dlaczego warto skorzystać z oferty certyfikacji?

 • Ponieważ certyfikat potwierdza wysokie kompetencje i standardy stosowane przez interim managera w realizacji projektów;
 • Certyfikat podnosi wiarygodność interim managera, a to przekłada się na częstotliwość pozyskiwania kolejnych projektów;
 • Certyfikat potwierdzający wysokie kompetencje interim managera daje możliwość ubiegania się o wyższe stawki;
 • Proces certyfikacji obejmujący szereg szkoleń pozwala na rozwój warsztatu i - co za tym idzie - wzrost efektywności w realizacji projektów;
 • Certyfikat ma pozytywny wpływ na wizerunek i wzmocnienie marki interim managera;
 • Certyfikat stanowi element budowy przewagi konkurencyjnej na rynku interim managerów;
 • Certyfikat jest istotną częścią procesu budowania zaufania na rynku biznesowym;
 • SIM Certyfikowany Interim Manager®otrzymuje dodatkowe wsparcie promocyjne ze strony Stowarzyszenia Interim Managers (na stronach www.stowarzyszenieim.orgwww.interim24.pl oraz na portalach społecznościowych).

Kto może wziąć udział w procesie certyfikacji?

Certyfikat Interim Management adresowany jest do doświadczonych menadżerów świadomie budujących swoją markę profesjonalistów, którzy chcą:

 • Pozytywnie wyróżnić się w kontaktach z klientami na tle  rosnącej grupy osób przypisujących sobie miano interim managerów;
 • Uzupełnić swój warsztat i poznać sprawdzone, najskuteczniejsze narzędzia i techniki wykorzystywane przez interim managerów – praktyków;
 • Rozszerzyć swoje horyzonty i stać się bardziej skutecznymi w relacjach biznesowych;
 • Otrzymać obiektywną informację zwrotną na temat obszarów do doskonalenia z najlepszego możliwego źródła – potencjalnych klientów zasiadających w Kapitule Certyfikatu;
 • Zbudować relacje w środowisku podobnych sobie managerów dla wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

Interim managerów zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu SIM Certyfikowany Interim Manager® zapraszamy do kontaktu – 22 50 234 70, certyfikacja@stowarzyszenieim.org

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniach oferowanych w ramach certyfikacji - wypełnij formularz rejestracyjny

 

Jak realizowany jest proces certyfikacyjny?

Na proces certyfikacyjny składają się dwa etapy:

ETAP I  to podnoszenia kwalifikacji poprzez:

 • Profilowane szkolenia oparte na autorskiej Metodyce Interim Management opracowanej przez Stowarzyszenie Interim Managers SIM uzupełnionej zbiorem najlepszych praktyk przetestowanych i przynoszących rezultaty w środowisku biznesowym, lub
 • Studia Podyplomowe Interim Management organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Interim Managers SIM, gdzie autorska Metodyka Interim Managemet opracowana przez Stowarzyszenie Interim Managers SIM jest przeplatana zajęciami prowadzonymi przez doświadczonych wykładowców akademickich. Prawdziwe spotkanie praktyki i teorii. (Zobacz:http://tiny.pl/g45s9)

ETAP II to egzamin certyfikacyjny:

 • Egzamin certyfikacyjny organizowany przez Stowarzyszenie Interim Managers SIM przy zebraniu odpowiedniej liczby chętnych, którzy zaliczyli komplet szkoleń profilowanych, lub
 • Egzamin certyfikacyjny w ramach zaliczenia Studiów Podyplomowych organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu we współpracy ze Stowarzyszeniem Interim Managers SIM.

Ważne dokumenty

 

Dokumenty wymagane w procesie certyfikacji:

 • Zestawienie dokumentów składanych w ramach wniosku
 • Życiorys;
 • Załącznik nr 1: Formularz zgłoszeniowy;
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Załącznik nr 2: - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia kierowniczego wraz z odpowiedzialnością biznesową; minimum 3 lata;
 • Dokumenty świadczące o stałej (trwającej nie krócej niż rok i obejmującej minimum 1 projekt) praktyce w zakresie prowadzenia projektów interim management:
  • Potwierdzenie rejestracji prowadzenia działalności gospodarczej;
  • Lista projektów interimowych (uzupełnienie w stosunku do załącznika nr 1);
 • List referencyjny potwierdzający poprawne wykonanie zobowiązań wynikających z umowy realizacji projektu interimowego;
 • Dokumenty świadczące o przeszkoleniu w zakresie warsztatu pracy Interim Managera na potrzeby programu certyfikacji akceptowane przez Zarząd Stowarzyszenia Interim Managers SIM;
 • Załącznik nr 3: Oświadczenie o dobrowolności zgłoszenia wniosku i poddania się rygorom Regulaminu;
 • Załącznik nr 4: Oświadczenie, że wnioskodawca nie podlega zakazowi pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego;
 • Załącznik nr 5: Oświadczenie o przestrzeganiu zasad opisanych w kodeksie etycznym Stowarzyszenia Interim Managers SIM;
 • Załącznik nr 6: Oświadczenie o zapoznaniu się z Metodyką Interim Management.