Stowarzyszenie Interim ManagersCertyfikacja

Stowarzyszenie Interim Managers SIM - wspierając profesjonalizację  interim managementu na rynku polskim - oferuje możliwość uzyskania „Certyfikatu Interim Managera”.

Celem certyfikatu jest udokumentowaniem wysokiego poziom kwalifikacji i kompetencji interim managera. Gwarantuje on również znajomość metodyki prowadzenia projektów IM, praktycznego stosowania narzędzi, a także stanowi potwierdzenie przestrzegania kodeksu etycznego IM.

 

Proces certyfikacyjny składa się z dwóch części:

 

  1. Profilowane szkolenia oparte na autorskiej metodyce SIM uzupełnionej zbiorem najlepszych praktyk przetestowanych i przynoszących rezultaty w środowisku biznesowym (Zobacz Szkolenia certyfikacyjne 2015 >>;

 

  1. Egzamin certyfikacyjny – w jego trakcie wybitni przedsiębiorcy i pracodawcy tworzący Kapitułę Certyfikatu (do członkostwa w Kapitule zapraszani są prezesi przedsiębiorstw, banków komercyjnych i inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych) potwierdzają wysoki poziom warsztatu, kompetencji oraz wzorcową postawę interim managera, jakiej sami oczekiwaliby podczas współpracy.

 

 Adresaci

Certyfikat Interim Management adresowany jest do doświadczonych menadżerów świadomie budujących swoją markę profesjonalisty,  którzy chcą:

 

  • Pozytywnie wyróżnić się w kontaktach z klientami na tle  rosnącej grupy osób przypisujących sobie miano interim managerów;
  • Uzupełnić swój warsztat i poznać sprawdzone, najskuteczniejsze narzędzia i techniki wykorzystywane przez interim managerów – praktyków;
  • Rozszerzyć swoje horyzonty i stać się bardziej skutecznymi w relacjach biznesowych;
  • Otrzymać obiektywną informację zwrotną na temat obszarów do doskonalenia z najlepszego możliwego źródła – potencjalnych klientów zasiadających w Kapitule Certyfikatu;
  • Zbudować relacje w środowisku podobnych sobie managerów dla wzajemnego wsparcia i wymiany doświadczeń.

.

 Korzyści z certyfikacji

  • Potwierdzenie wysokich kompetencji i standardów realizacji projektów przez interim managera przez największą i uznaną na polskim rynku organizację działającą na rzecz rozwoju idei interim management – Stowarzyszenie Interim Managers SIM;
  • Podniesienie wiarygodności, która wpływa na częstotliwość pozyskiwania kolejnych projektów;
  • Możliwość ubiegania się o wyższe stawki;
  • Rozwój warsztatu i wzrost efektywności realizacji projektów w środowisku biznesowym;
  • Wzmocnienie wizerunku i marki interim managera;
  • Element budowy przewagi konkurencyjnej na rynku interim managerów;
  • Budowanie zaufania i potwierdzenie wysokich kompetencji oraz proaktywnej postawy;
  • Promocja aktualnej listy certyfikowanych interim managerów przez Stowarzyszenie Interim Managers SIM (na stronach www.stowarzyszenieim.org, www.interim24.pl ).

 

Interim managerów zainteresowanych uzyskaniem Certyfikatu Interim Managera zapraszamy do kontaktu – 22 50 234 70, kontakt@stowarzyszenieim.org

FAQ >>

Regulamin certyfikacji >>

Szkolenia certyfikacyjne 2015 >>

Lista kompetencji zwalniających ze szkoleń >>

 

Dokumenty wymagane do certyfikacji:

Formularz zgłoszeniowy >>

Oświadczenie o pełnieniu stanowisk kierowniczych >>

Oświadczenie o poddaniu się regulaminowi >>

Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi pełnienia funkcji w spółkach prawa handlowego >>

Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i ZUS >>

Oświadczenie o przestrzeganiu kodeksu etycznego SIM >>