Stowarzyszenie Interim ManagersCzłonkowie SIM

Bajger Konrad
Barszczowska Beata
Brzeziński Zbigniew
Buchajska-Wróbel Monika
Bukowska Beata
Burża Andrzej
Cholewiński Andrzej
Dalka Marzena
Duczek Mariusz
Dziewit-Gontowska Urszula
Dyktus Jadwiga
Florczak Marek
Frukacz Iwona
Kępski Jarosław
Kowalczyk Krzysztof
Kuźnik Ewa
Loranc Robert
Niesiobędzka-Rogatko Karolina
Nowosielski Maciej
Rząsa Włodzimierz
Rybczyński Jan
Rytka Ewa
Sobiecki Grzegorz
Suchar Marcin
Wazowicz Joanna
Wendt Roman
Wojnicki Stanisław
Żbitowska Grażyna

Trzon Stowarzyszenia Interim Managers (SIM) stanowią doświadczeni Interim Managerowie, którzy od lat powadzą projekty czasowe i swoją codzienną pracą działają na rzecz upowszechniania rozwiązania interim management.

W ramach SIM funkcjonują następujące rodzaje członkostwa:

  • Członkostwo Zwyczajne,
  • Członkostwo Wspierające,
  • Członkostwo Honorowe.

Zapraszamy do współpracy zarówno doświadczonych Interim Managerów, jak również managerów rozpoczynających swoją karierę w prowadzeniu projektów interimowych.


Zostań członkiem SIM, zarejestruj się >>

Przejdź do strefy członkowskiej >>