Stowarzyszenie Interim ManagersDziałalność

W ramach działalności statutowej, SIM prowadzi projekty mające na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych Interim Managerów, jak również projekty edukacyjne, badawcza i promocyjne.

 

  • „Interim management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą" - projekt współfinansowany w ramach EFS, realizowany wspólnie z Institute of Interim Management (GB) i Inwenta Sp. z o.o. Celem projektu jest upowszechnienie rozwiązania dla biznesu jakim jest interim management, przedłużenie aktywności zawodowej menedżerów 50+ oraz wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnych narzędzi do zastosowania w przedsiębiorstwach. Dowiedz się więcej na: https://interim24.pl/article/show/o-projekcie 
  • W ramach projektu stworzona została platforma www.interim24.pl, która ma łączyć Interim Managerów z potencjalnymi zleceniodawcami.
  • Certyfikacja Interim Managerów - program certyfikujący, skierowany do menedżerów posiadających doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów interimowych, którzy chcieliby potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe w powyższym zakresie. Na program certyfikacji składa się cykl szkoleń, do których mogą przystąpić także menedżerowie, rozważający rozwój kariery w kierunku interim management.
  • Coroczna Konferencja poświęcona idei interim managementu (V Edycja w 2013 r.) - co roku w IV kwartale, SIM organizuje konferencję mającą na celu promowanie rozwiązania jakim jest interim management. Ciekawe tematy, wybitni specjaliści, zagraniczni eksperci i liczne case studies z prowadzonych projektów interimowych sprawiają, że wydarzenie z każdym rokiem cieszy się coraz większą popularnością wśród kadry menedżerskiej i środowisk opiniotwórczych.
  • Kameralnie SIM - są to kameralne spotkania dla kadry zarządzającej i właścicieli firm - organizowane na terenie całego kraju, prowadzone przez członków SIM (doświadczonych Interim Managerów) każdorazowo poświęcone innemu problemowi biznesowemu. Stanowią rzeczywiste wsparcie merytoryczne dla kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania firmą.
  • Badanie polskiego rynku Interim Managerów - SIM realizuje projekty badawcze, dzięki którym możliwa staje się diagnoza i obserwacja zmian zachodzących w świadomości firm i pracowników w zakresie realizacji projektów czasowego zarządzania przedsiębiorstwem.
  • Działalność publicystyczna - Członkowie SIM są autorami pierwszej w Polsce publikacji biznesowej poświęconej interim managementowi - „Menedżer do zadań specjalnych. Czasowe zarządzanie przedsiębiorstwem", wydanej w 2011 r. nakładem wydawnictwa One Press. Ich eksperckie wypowiedzi regularnie ukazują się w prasie i mediach biznesowych.