Stowarzyszenie Interim ManagersFormularz rejestracji

ZGŁOŚ SWOJE UCZESTNICTWO W VIII KONFERENCJI INTERIM MANAGEMENT 2017

Jestem Członkiem SIM

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rejestracji oraz w celach marketingowych Stowarzyszenie Interim Managers, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz na publikację mojego wizerunku w materiałach (zdjęcia, film) dokumentujących przebieg Konferencji.
Świadom jestem faktu, że przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia w sytuacji, gdy liczba zgłoszeń przekroczy limit miejsc. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Aneta Pierowicz, telefon kontaktowy: 22 50 234 70, adres email: kontakt@stowarzyszenieim.org

 

ZGŁASZAM CHĘĆ UCZESTNICTWA