Stowarzyszenie Interim ManagersFormularz zgłoszeniowy - V Międzynarodowa Konferencja Interim Management 2013

Dziękujemy za zainteresowanie udziałem w wydarzeniach organizowanych przez
Stowarzyszenie Interim Managers SIM w dniach 05-06 grudnia 2013r.

 

Udział w konferencji jest płatny. Ilość miejsc jest ograniczona. Zgłaszający otrzyma drogą mailową od organizatora dane do przelewu za udział w Konferencji. Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia w sytuacji, gdy ilość zgłoszeń przekroczy limit miejsc.

Jednocześnie informujemy, że każda osoba, która dokona zgłoszenia, a nie weźmie udziału w wydarzeniu zostanie obciążona pełną kwotą udziału w konferencji. Rezygnacja z uczestnictwa bez ponoszenia kosztów jest możliwa najpóźniej do dnia 15.11.2013 r.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konferencji, informacja o tym fakcie zostanie przekazana zgłoszonym uczestnikom pisemnie.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela Joanna Trochimiuk, telefon kontaktowy: 22 50 234 70, adres email: j.trochimiuk@stowarzyszenieim.org