09 marca 2017r. KATOWICE, HOTEL NOVOTEL

III ŚLĄSKA KONFERENCJA INTERIM MANAGEMENT 2017

INTERIM MANAGEMENT - PRZEPIS NA SUKCES W BIZNESIE

Interim Management - przepis na sukces w biznesie

Zapraszamy na Konferencję praktyków biznesu, menedżerów poszukujących nowych wyzwań a także tych, którzy chcieliby skonfrontować swoje problemy z osobami, które być może już takie rozwiązywali. Konferencję organizuje Region Śląski Stowarzyszenia Interim Managers z Warszawy.

Wśród zaproszonych prelegentów będą eksperci z następujących obszarów:0

uczestników

0

prelegentów

0

minut wykładów merytorycznych

PrelegenciRoman Wendt

Interim Manager, Prezes Stowarzyszenia Interim Managers SIM

Praktyk skutecznego zarządzania zmiana. Karierę rozpoczynał w firmie specjalizującej się w handlu międzynarodowym. Następnie w randze Prezesa zarządu tworzył od podstaw ogólnopolska firmę usługowa b2b, która stała się liderem w swojej branży.

Posiada portfolio 18 zakończonych sukcesem projektów biznesowych, które zrealizował w Polsce i w krajach Europy Centralnej. Największe z nich dotyczyły reorganizacji usługi transportowej operatorów logistycznych tego samego koncernu w trzech krajach Europy Centralnej oraz reorganizacji systemu zarządzania w cementowni zatrudniającej ponad 800 pracowników. Jeden z etapów kariery obejmował prace w ogólnopolskiej firmie konsultingowo-wdrożeniowej, w której zajmował się podnoszeniem efektywności produkcji. Wykłada w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Jest jednym z założycieli i Prezesem Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Czytaj więcej

Adam Biernacki

Prezes Zarządu Idealia

Prezes Zarządu Idealia sp. z o.o. odpowiedzialny za dział konsultingu biznesowego. Odpowiedzialny również za pozyskiwanie środków UE dla sektora MŚP.

Kierowany dział pozyskał w 4 lata 95 dużych dofinansowań UE dla projektów o wartości ponad 100mln zł. Ekspert biznesowy oceny projektów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przez lata tworzył i zarządzał wieloma spółkami w tym produkcyjną spółką Perfektus S.A. produkującą i dystrybuującą sprzęt IT do ponad 700 hal hiper i super marketów

Czytaj więcej

Łukasz Mrowiński

Prezes Zarządu Hamda Trade Sp. z o.o. (właściciela marki ETNO CAFÉ) oraz członek zarządu Cafeway Group S.A.

Mówi o sobie: "Najlepszy specjalista od kawy wśród prawników, najlepszy prawnik wśród specjalistów od kawy… przynajmniej w Polsce”. Przez 12 lat zdobywał doświadczenie prawnicze...

... wykonując zawód doradcy podatkowego m.in. w KPMG oraz w Europejskim Funduszu Leasingowym do momentu, gdy zdecydował zmienić kompletnie swoją karierę zawodową i założył ze znajomymi firmę kawową. Obecnie współzarządza grupą spółek, które synergicznie rozwijają się na rynku kawowym w obszarze produkcyjnym (kawa I napoje kawowe) i usługowym (sieć kawiarni).

Czytaj więcej

Urszula Gontowska-Dziewit

Interim Manager,
Członek Rady Dyrektorów SIM

Dziennikarz, redaktor i manager z 20 letnim doświadczeniem w branży wydawniczo-medialnej. Na stanowiskach dyrektora wydawniczego i wydawcy odpowiadała za zarządzanie zespołami, procesami i produktami.

Wprowadzała na rynek znane marki prasowe: COSMOPOLITAN, Shape, CKM, SHE. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów od przygotowania biznesplanu po wdrożenie operacyjne. Od kilku lat członek Stowarzyszenia Interim Managers, zasiada w Radzie Dyrektorów Stowarzyszenia. Na co dzień zarządza Centrum Diagnozy i Rozwoju Kompetencji w Firmie Doradztwa Personalnego Inwenta.

Czytaj więcej

Jadwiga Dyktus

od lutego 2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu Towarzystwa Finansowego „SILESIA” sp. z o. o., głównego akcjonariusza TORPOL S.A.

Posiada 20-letnie doświadczenie zarządcze i nadzorcze w podmiotach z różnych branż. Specjalizuje się w procesach wdrażania strategii, restrukturyzacji przedsiębiorstw, organizowaniu finansowania przedsięwzięć gospodarczych. Posiada doświadczenie w przemyśle stalowym, przetwórstwie metali kolorowych i stali.

Była prezesem w spółce CARBO Holding sp. z o.o. (2010-2013), prezesem Huty Bankowej sp. z o.o. (2009-2010) i Towarzystwa Finansowego „SILESIA” sp. z o.o. (2006-2008), wiceprezesem Orzeł Biały S.A. (2001-2003), wiceprezesem ds. finansowych Huty Katowice S.A. (1998-2001), dla której zorganizowała finansowanie w wys. 630 mln zł. Ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi spółkami produkcyjnymi. Realizowała projekty doradcze dla spółek prywatnych i samorządowych w przedmiocie audytu, finansów i restrukturyzacji. Jest Dyrektorem Śląskiego Regionu Stowarzyszenia Interim Managers – organizacji non-profit skupiającej menedżerów realizujących terminowe kontrakty zadaniowe i czynnie promuje interim management w Polsce – formułę wykorzystania doświadczeń menedżerskich praktykowaną w Niemczech i Wielkiej Brytanii od 30 lat. Absolwentka Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach (kierunki: Ekonomika i organizacja przemysłu oraz Organizacja i Zarządzanie) oraz studiów podyplomowych Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Czytaj więcej

dr Beata Barszczowska

Interim Manager,
Doradca Biznesowy, Członek Zarządu Regionu Śląskiego SIM

Doktor nauk ekonomicznych, matematyk. Ukończone studia podyplomowe m.in. z controllingu i finansów przedsiębiorstw i z międzynarodowych standardów rachunkowości.

Doświadczona menedżer, długoletnia CEO z ponad 15-letnim doświadczeniem zarządczym. Posiada także doświadczenie nadzorcze zdobyte w pracy w nadzorze właścicielskim i radach nadzorczych. Specjalizuje się głównie w przeprowadzaniu restrukturyzacji finansowych i organizacyjnych przedsiębiorstw różnych branż.

Czytaj więcej

Konrad Bajger

Jestem absolwentem Wydziału Elektroniki, Automatyki i Elektrotechniki Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach związanych bezpośrednio z zarządzaniem organizacją biznesową. W latach 1996 – 2012 zajmowałem szereg stanowisk menedżerskich i pracowałem w Zarządach spółek prawa handlowego.

Byłem odpowiedzialny za sprzedaż i marketing, dystrybucję, współpracę z partnerami zagranicznymi, zarządzanie finansami, zarządzanie strategiczne, kierowałem także działami technicznymi i kilkudziesięcioosobowymi zespołami ludzi. Angażowałem się także w działalność edukacyjną i wspierałem kariery zawodowe oraz rozwój osobisty wielu współpracowników. Znam dobrze większość zagadnień biznesowych od strony codziennej praktyki zarządczej. Współpracowałem z największymi klientami biznesowymi i dostawcami wywodzącymi się z różnych kontynentów i kultur. Mam doświadczenie w zarządzaniu strategicznym, kreowaniu oraz wdrażaniu strategii, motywowaniu, budowaniu zespołów i zarządzaniu zmianą. Jestem członkiem zwyczajnym stowarzyszenia SIM (Interim Managers) oraz stowarzyszenia mediatorów Consensus. Jestem absolwentem studiów menedżerskich Master of Business Administration, Franklin University, Columbus, Ohio. Swoje wykształcenie uzupełniałem również na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od kilku lat prowadzę własną firmę pod nazwą Bajger Consulting. Specjalizuję się w działalności doradczej, szkoleniowej i badaniach rynku w obszarach bezpośrednio związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. Szczególny nacisk kładę na budowanie przewagi konkurencyjnej w oparciu o skuteczne wykorzystanie wewnętrznych zasobów organizacji i rozwój  kluczowych kompetencji jej zespołów pracowniczych. Jestem zdania, że przyszłość każdej organizacji zależy od siły jej zespołu. Rozwój umiejętności osobistych, interpersonalnych i menedżerskich pracowników uważam za kluczowy warunek skutecznego konkurowania na współczesnym rynku. Zajmuję się aktywnie mediacjami i budowaniem porozumienia zarówno w środowisku przedsiębiorców jak i w grupach społecznych. Jestem mediatorem sądowym wpisanym na listę Sądu Okręgowego w Katowicach.

Czytaj więcej

Bogdan Jacaszek

Jest absolwentem Uniwersytetu Toruńskiego.

Początkowo zatrudniony w Południowo - Zachodnim Domu Maklerskim SA we Wrocławiu na stanowisku maklera i kierownika działu rynku pierwotnego.

Od 1996 r. pracownik Wydziału Rynku Pierwotnego w Domu Maklerskim Banku Zachodniego S.A. we Wrocławiu. Następnie, od 1998 r., pracownik Zespołu Analiz i Rekomendacji w Domu Maklerskim Banku Zachodniego S.A. Od 1999 r. na stanowisku doradcy inwestycyjnego, zajmował się między innymi tworzeniem Wydziału Zarządzania. Od dnia 20 kwietnia 2005 r. pełni funkcję Dyrektora Biura Zarządzania Aktywami i Realizacji Transakcji w KBC TFI S.A. Od 1994 r. posiada licencję maklera papierów wartościowych nr 912, a od 1999 r. roku licencję doradcy inwestycyjnego nr 149. Funduszami zarządza od 2000 r. Zarządzający m.in. funduszami: KBC GAMMA, KBC Papierów Dłużnych, KBC Portfel Pieniężny, KBC Portfel Obligacyjny, KBC DELTA oraz częścią dłużną portfela subfunduszu KBC SIGMA Obligacji Plus.

Czytaj więcej

Aleksandra Holewa

Wieloletni menadżer,
trener biznesu i akredytowany coach International Coach Federation.

Prowadzi coaching menadżerski i zawodowy związany z rozwojem i karierą, zarówno dla osób przed, jak i po awansie. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu doskonalenia kompetencji menadżerskich.

Realizuje projekty w obszarach automotive, produkcji, usług, oraz administracji. Prowadziła zajęcia w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej, Wyższej Szkole Biznesu i Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W ramach współpracy z Fundacją ISKIERKA prowadzi coaching dla personelu medycznego oddziałów onkologii i hematologii dziecięcej w województwie śląskim.

Czytaj więcej

dr Roman Kosiorek

absolwent m.in. Uniwersytetu Warszawskiego (finanse i rachunkowość), Wyższej Szkoły Psychologii (Psychologia)

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (Wydz. Techniczny), Politechniki Poznańskiej (Wydział Elektryczny), London Logistics Institute (Logistyka i Magazynowanie), Aberdeen University (Marketing), Wyższej Szkoły Zarządzania (Zarządzanie).

Wieloletnie doświadczenie w pracy w Zarządach międzynarodowych korporacji (szwedzka, amerykańska, niemiecka) oraz firmach polskich. Konsultant biznesowy, ekspert w dziedzinie struktur i strategii sprzedaży, efektywności zarządzania aktywami oraz efektywności energetycznej.

Czytaj więcej

Mateusz Witański

Ekonomista, praktyk zarządzania, kierownik projektów

konsultant w zakresie zarządzania strategicznego, specjalista w zakresie projektów teleinformatycznych, ekspert w zakresie systemów billingowych, biegły sądowy w zakresie telekomunikacji, ekspert CPPC, rzeczoznawca PTI, działacz stowarzyszeń branżowych, wykładowca i szkoleniowiec, handlowiec, publicysta.

Absolwent Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych Sieci komputerowe i multimedia (Uniwersytet Śląski) oraz Zarządzanie projektami informatycznymi (Akademia Górniczo-Hutnicza). Doktorant Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu projektów teleinformatycznych (wdrożeniowych, programistycznych, testowych) oraz promocyjno-marketingowych, rozwoju oprogramowania (definiowanie ścieżek rozwojowych, realizacja zadań rozwojowych), kontaktach z klientami zewnętrznymi i wewnętrznymi (rozmowy handlowe i projektowe, serwisowanie). Posiada certyfikaty zarządzania projektami IPMA-D, PRINCE2 oraz AgilePM. Interesuje się zwinnymi metodykami zarządzania projektami (SCRUM i rola Product Ownera). Ponadto biegły sądowy o specjalności telekomunikacja w zakresie analizy danych transmisyjnych oraz Rzeczoznawca PTI i ekspert Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Od kilku lat konsultuje i realizuje projekty analityczno-badawcze oraz realizuje projekty z zakresu zarządzania strategicznego i marketingowego. Publikuje na łamach czasopism biznesowych, prawniczych oraz teleinformatycznych. Prowadzi szkolenia i ćwiczenia na śląskich uczelniach. Pasjonuje się historią współczesną i filozofią polityczną, amatorsko zajmuje się fotografią i webmasteringiem.

Czytaj więcej

Krzysztof Stadler

Partner Grupy Doradczej Otawa Group,

współwłaściciel firmy Marketing Research Group Badania Rynku i opinii Społecznej, doradca i ekspert PARP w programach ISR (Instrument Szybkiego Reagowania) oraz CSR (Społeczna Odpowiedzialność Biznesu).

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Śląskiego oraz Indiana University (USA) w zakresie fundraising. Pracował między innym dla największych firm w Polsce oraz za granicą. Współpracował z Uniwersytetami w Aarhus (Dania), Birmingham (Wielka Brytania), Durham (Wielka Brytania), West Hill College (Wielka Brytania), Indiana (USA), Center On Philanthropy (USA), The Fund Raising School (USA), Bauhaus, Dessau – Instytucja Kulturalna (Niemcy), Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs University of Minnesota (USA). Opracował wiele koncepcji oraz praktycznych wdrożeń programów dydaktycznych w zakresie psychologii reklamy, psychologii przekazu wizualnego, marketingu, psychologii widzenia, reklamy multimedialnej, organizacji działalności reklamowej, technik reklamy, psychologii społecznej, socjologii ogólnej. Zgodnie z opiniami pracowników firm z którymi współpracował i współpracuje, jest cenionym ekspertem potrafiącym w praktyczny sposób wykorzystywać swoją dużą wiedzę teoretyczną i doświadczenie. W większości przypadków realizuje projekty wielomiesięczne i wieloletnie co związane jest z umiejętnością budowania długotrwałych i przyjaznych relacji z uczestnikami prowadzonych projektów. Jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Interim Managers, zrzeszającego najbardziej doświadczonych managerów w Polsce oraz stowarzyszenia Mediatorów „Consensus”. Jest także mediatorem Sądu Okręgowego w Katowicach.

Czytaj więcej

Marek Zychla

Prezes zarządu Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Katowicach (Konfederacja Lewiatan)

członek WKDS i obecnie WRDS, radca prawny, wspólnik zarządzający VINCI & VINCI Kancelarii Radcy Prawnego i Adwokata, M. Zychla, P. Vinci, sp. k., członek zarządów i rad nadzorczych spółek handlowych, członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Katowicach i Powiatowej Rady Rynku Pracy w Katowicach.

Czytaj więcej

Katarzyna Rybicka

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i studiów MBA na Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dotychczas związana głownie z sektorem finansowym, ostatnio z Alior Bank S.A. pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Projektów Strategicznych, a następnie Departamentu Strategii. Doświadczony manager z wiedzą popartą licznymi certyfikatami z dziedziny zarządzania i zarządzania projektami oraz wdrażaniem innowacji.

Zwyciężczyni V edycji Polish National Sales Awards w kategorii Innowacje w dziedzinie sprzedaży. Specjalista od reorganizacji struktur, optymalizacji procesów, wdrożeń innowacji, zarządzania portfolio projektowym. Do głównych projektów, w których brała udział współprowadząc, bądź prowadząc należą: fuzje banków w tym podział banku BPH, nowe rozwiązania w zakresie digitalizacji sektora bankowego, wdrażanie procesów zarządzania innowacją i zarządzanie projektami i portfelem projektów, tworzenie strategii CRM i Strategii Biznesowej. Od dwóch lat Członek Zarządu Amplus sp. z o.o. - w 100% polskiej spółki branży FMCG, wiodącego producenta i dystrybutora świeżych owoców i warzyw. Odpowiedzialna m.in. za strategię, projekty badawczo-rozwojowe i rozwój innowacji, marketing i promocję, spółki zagraniczne, a także kwestie kadrowo-personalne - wszystko w ramach Pionu Strategii i Rozwoju jako Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju.

Czytaj więcej

Elżbieta Matysiak

Elżbieta Matysiak - mgr psychologii, absolwentka Międzyregionalnej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie

oraz psychologii transportu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, trenerka biznesu, trenerka marki osobistej oraz business mindfullness, psychopedagog, doradca zawodowy, headhunterka. Od 15 lat właścicielka marki EMAT. Członek komisji etyki w Stowarzyszeniu Agencji Zatrudnienia.

Misja zawodowa: niesienie pomocy firmom w zarządzaniu tym, co w nich najcenniejsze – ludźmi. Swoją wiedzę wykorzystuje w działaniach związanych w dziedzinie szeroko pojętego Human Resource w zakresie rekrutacji i headhuntingu, rozwoju zawodowego, budowania ścieżek kariery zawodowej oraz coachingu i motywacji. Wspomaga firmy w rekrutacji i selekcji oraz budowaniu modeli kompetencyjnych oraz indywidualnych ścieżek kariery zawodowej oraz w szkoleniach. W zakresie HR i szkoleń zarówno miękkich jak i zawodowych oraz doradztwa personalnego współpracuje między innymi z Baxters Polska sp. z o.o., Nestle Polska S.A., Ikea Industry Poland sp. z o.o., Firestone Industrial Products Poland sp. z o.o., Nordan sp. Z o.o., Auchan Polska sp. z o.o. Jest autorką Szkoły Zawodu Auchan, mającej na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych i przekwalifikowania zawodowego dorosłych. Posiada duże doświadczenie w zakresie pozyskiwania środków finansowych i prowadzenia projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz szkoleń i doradztwa personalnego realizowanych na indywidulane zlecenia oraz zlecenia firm. W chwili obecnej zajmuje się wprowadzaniem nowych rozwiązań kadrowych w zakresie budowy procedur i procesów związanych z pozyskiwaniem i zatrudnianiem pracowników z terenów Europy Wschodniej i Azji oraz rekrutacjami i onboardingiem personelu medycznego w branży medycznej. Ponadto, autorka i projektantka programów szkoleniowych finansowanych przez UE w ramach projektów unijnych skierowanych do osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i nieaktywnych zawodowo „Człowiek najlepsza inwestycja”.

Czytaj więcej

Mirosław Wróbel

inżynier, ale i doświadczony menedżer. Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczejw Krakowie,

studiował również zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz ukończył studium analityka papierów wartościowych i doradcy inwestycyjnego. Ma wieloletnie doświadczenie, wyniesione z zarządzania dużymi korporacjami oraz z ich nadzorowania.

W latach 1991-2001: pełnił obowiązki zarządcze w Hucie Katowice S.A. (dyrektor operacyjny, członek zarządu, prezes zarządu), w Dolnośląskiej Spółce Inwestycyjnej KGHM Polska Miedź S.A. (wiceprezes zarządu), kierował pracami rad nadzorczych Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A., Beskidzkiego Domu Maklerskiego S.A., Huty Ołowiu Orzeł Biały S.A., pracował również w radach nadzorczych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (wiceprzewodniczący rady), Telefonii Lokalnej S.A. (późniejszy Dialog), Izostalu S.A. Wieloletni doradca i konsultant biznesowy, głównie w energetyce, górnictwie i hutnictwie oraz między innymi w takich firmach jak: Winuel S.A., Corus Ravel – Francja, Gloria Corporation – Monaco, Multi Technologies Group – UK. Twórca programów szkoleniowych, doskonalących umiejętności menedżerskie, unikalnej formuły e-learningu w postaci behawioralnych gier menedżerskich, opartych na własnych doświadczeniach z zarządzania firmami.

Czytaj więcej

ProgramJadwiga Dyktus - Dyrektor Regionu Śląskiego SIM

Roman Wendt - Prezes Stowarzyszenia Interim Managers SIM w Warszawie
Urszula Gontowska – Dziewit Interim Manager, Członek Rady Dyrektorów SIM

Konrad Bajger - Członek Zarządu Regionu Śląskiego SIM

Aleksandra Holewa - menedżer, trener biznesu oraz akredytowany coach Centrum Coachingu PROGRES

Mirosław Wróbel - doświadczony menedżer, doradca, autor książki „Świadomość decyzji. Poradnik zarządzania praktycznego”

Łukasz Mrowiński CEO Hamanda Trade sp. z o.o. (właściciel marki ETNO CAFE) oraz Członek Zarządu Cefeway Group S.A.

dr Beata Barszczowska - Członek Zarządu Regionu Śląskiego SIM

Mateusz Witański - Interim Manager (Region Śląski SIM)

Marek Zychla – Prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych, Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Katarzyna Rybicka, Członek Zarządu AMPLUS Sp. z o.o.
Elżbieta Matysiak – EMAT HRC Prezes Zarządu
Beata Barszczowska – Członek Zarządu Regionu Śląskiego SIM

Jadwiga Dyktus
Konrad Bajger

Loteria wizytówkowa, a w niej: publikacje biznesowe z odręcznymi podpisami autorów;

prezentowe zestawy kawowe ufundowane przez Etno Cafe

Hotel Novotel Katowice Centrum, al. Roździeńskiego 16, 40-202 Katowice

Parking hotelowy płatny indywidualnie wg wykorzystania - 4zł/ godz. lub 28 PLN/ doba
Najbliższy bezpłatny parking:  ul. Olimpijska (obok budynku NOSPR i MCK) - przejście kładką nad al. Roździeńskiego

CenyKoszt udziału
50
  • (opłata cateringowa)
Promocja
Koszt udziału
35
  • dla studentów studiów doktoranckich i podyplomowych
  • (opłata cateringowa)


Płatności za konferencję: Volkswagen Bank Polska S.A  77 2130 0004 2001 0488 9721 0001

Partnerzy

Partnerzy medialniKontakt

Informacje organizacyjne (bilety/płatności)
Anna Godziejewska
a.godziejewska@stowarzyszenieim.org
22 50 234 70

Biuro prasowe
Katarzyna Gajda
k.gajda@stowarzyszenieim.org
509 087 009

Urszula Dziewit
u.dziewit@stowarzyszenieim.org
694 495 885