Stowarzyszenie Interim ManagersInicjatywy Członków SIM

W ramach Stowarzyszenia Interim Managers realizowane są inicjatywy, których pomysłodawcami i liderami aktywności są Członkowie SIM.