Stowarzyszenie Interim ManagersInicjatywy Członków SIM

W ramach Stwoarzyszenia Interim Managers realizowane są inicjatywy, których pomysłodawcami i głównymi realizatorami są Członkowie SIM.