Stowarzyszenie Interim ManagersInicjatywy Członków SIM

W ramach Stwoarzyszenia Interim Managers realizowane są inicjatywy, których pomysłodawcami i głównymi realizatorami są Członkowie SIM.

 

  • Koło Marki - osoba prowadząca Dariusz Krześniak
  • Koło Shadow Manager - osoby prowadzące Elżbieta Mądra i Marcin Bajda
  • Koło Regionalne LUBLIN - osoba prowadząca Elżbieta Mądra
  • Koło Regionalne KATOWICE - osoba prowadząca Jadwiga Dyktus