Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

Aspekty prawno-podatkowe i etyczne w projektach IM

NOWY TERMIN WARSZTATU ZOSTANIE PODANY W NAJBLIŻSZYM MOŻLIWYM TERMINIE.

Zapraszamy na warsztat dostarczający wiedzy o roli podatków i etyki w projektach interim management. Warsztat poprowadzi SIM Certyfikowany Interim Manager, Doradca podatkowy Agnieszka Zasikowska.

Kluczowe zagadnienia:

  • Możliwości zatrudnienia a rodzaje umów; 
  • Kształtowanie treści umów;
  • Ochrona przed zwolnieniem (zabezpieczenia finansowe, odszkodowanie);
  • Dodatkowe świadczenia;
  • Model interim management a odpowiedzialność cywilno-karna;
  • Prawo autorskie a projekty IM;
  • Etyka interim managera.

Zapisy: https://lnkd.in/gFJg3-k

Dodatkowe informacje: kontakt@stowarzyszenieim.org

Warsztat zalicza jeden z modułów obowiązkowych w ramach certyfikacji.