Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

Kongres Dyrektorów Finansowych

Coroczne wydarzenie gromadzące ekspertów zarządzania finansami. Z prestiżowym konkursem na Dyrektora Finansowego Roku. Najbliższa edycja już 19.04.w Lublinie w Hotelu inBetween. Zapraszamy! Kongres jest bezpłatny.