Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

Robocze spotkanie w sprawie organizacji VIII konferencji IM

O godzinie 16:00 odbiędzie się spotkanie robocze w sprawie organizacji VIII konferencji IM.