Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

Spotkanie Rady Dyrektorów

Zapraszamy na comiesięczne spotkanie

Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30