Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

Spotkanie Rady Dyrektorów przy Zarządzie SIM

W siedzibie SIM, o godzinie 15:00, odbędzie spotkanie Rady Dyrektorów przy Zarządzie SIM.

9.06. 2017. odbędzie się Walne Zgromadzenie naszego Stowarzyszenia. Na stronie SIM w strefie członkowskiej prezentujemy sprawozdanie Zarządu z działalności w 2016 roku. Przypominamy, ze podczas Walnego Zgromadzenia zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Zarządu oraz wybory do Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej. Zapraszamy do zgłaszania Kandydatur. Przypominamy, że zgodnie ze statutem (paragraf 16),  do władz statutowych SIM ubiegać się mogą członkowie z dwuletnim stażem członkowskim, wykazujący się efektywną pracą na rzecz organizacji oraz o nieposzlakowanej opinii. Propozycje kandydatów prosimy kierować na: kontakt@stowarzyszenieim.org