Stowarzyszenie Interim Managers



Kalendarium

szkolenie: Aspekty finansowe projektów IM

II dzień szkolenia

Zapraszamy!