Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

szkolenie: aspekty prawno-podatkowe i etyczne w projektach interimowych

Szkolenie można zaliczyć jako element sesji certyfikacyjnej

Szczególowe informacje o programie i kosztach na: www.stowarzyszenieim.org