Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

UWAGA!!! Nowy termin szkolenia certyfikacyjnego: Sprzedaż projektów IM (szkolenie 2-dniowe)

Szkolenie w dniach 8-9 czerwiec 2019

Szkolenie z serii dodatkowych, jeden do wyboru spośród "Sprzedaż projektów IM" i " Aspekty finansowe projektów IM". Więcej informacji na: http://stowarzyszenieim.org/certyfikacja