Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

SZKOLENIE CERTYFIKACYJNE DODATKOWE: Sprzedaż projektów IM (szkolenie 2-dniowe)29-30 września!

Z przyjemnością zapraszamy Państwa na 2-dniowe szkolenie: Sprzedaż projektów IM.

Szkolenie jest elementem dodatkowym.

Kluczowymi zagadnieniami, które pozostaną poruszone podczas wydarzenia są:

-Budowanie i podtrzymywanie relacji z klientami

-Radzenie sobie z trudnym klientem, umiejętności podtrzymywania relacji z trudnym, rozwiązywanie konfliktów

-Networking, pozyskiwanie nowych kontaktów i wykorzystywanie referencji;

-Identyfikacja potrzeb klienta

-Oferta-trafne zaadresowanie potrzeb klienta

-Optymalizacja strategii cenowej

-Sprzedaż nie kończy się na ofercie (pozyskanie akceptacji interesariuszy);

-Umiejętność zamknięcia procesu sprzedaży.

Szkolenie poprowadzi Elźbieta Mądra.

Wydarzenie odbędzie się w głównej siedzibie Stowarzyszenia SIM w Warszawie przyFiltrowej 75/17.