Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

szkolenie: zarządzanie projektami

Udział w szkoleniu można zaliczyć jako element sesji certyfikacyjnej. Moduł szkoleniowy trwa dwa dni: 12-13.05.

Szczegółowe informacje o programie i kosztach szkolenia na: stowarzyszenieim.org/certyfikacja

Program szkolenia znajdziesz: tutaj