Stowarzyszenie Interim ManagersKalendarium

Zarządzanie projektami Dzień Drugi

Zapraszamy na praktyczny warsztat z zarządzania projektami interimowymi.

Warsztat poprowadzi ekspert doskonałości biznesowej, SIM Certyfikowany Interim Manager z numerem certyfikatu 00001, Roman Wendt.

 

Kluczowe zagadnienia:

• Planowanie projektu i kontrolowanie realizacji projektu; 

• Korzyści i koszty projektu;

• Interesariusze projektu interim management;

• Zarządzanie ryzykami projektu;

• Zarządzanie zmianą w projekcie.

Zapisy: https://lnkd.in/gFJg3-k

 

Warsztat zalicza jeden z modułów obowiązkowych w ramach certyfikacji.