Stowarzyszenie Interim ManagersKomisja Rewizyjna

Ewa Rytka - Przewodnicząca

Marcin Bajda - Członek Komisji Rewizyjnej

Karolina Niesiobędzka - Rogatko - Członek Komisji Rewizyjnej

Grzegorz Rebajn - Członek Komisji Rewizyjnej

Marek Szala - Członek Komisji Rewizyjnej