Stowarzyszenie Interim ManagersKomisja Rewizyjna

Ewa Rytka - Przewodnicząca

Roman Wendt - Członek Komisji Rewizyjnej

Karolina Niesiobędzka - Rogatko - Członek Komisji Rewizyjnej

Andrzej Uryga - Członek Komisji Rewizyjnej

Urszula Gontowska-Dziewit - Członek Komisji Rewizyjnej