Stowarzyszenie Interim ManagersKonferencje SIM

Stowarzyszenie Interim Managers - w ramach realizacji jednego z głównych celów statutowych, którym jest edukacja rynku i popularyzowanie idei interim management - od 2009 roku organizuje konferencje dedykowane najwyższej kadrze menedżerskiej - prezesom, dyrektorom oraz właścicielom firm.

Zapraszamy do zapoznania się z relacjami z dotychczas zrealizowanych edycji:

X Międzynarodowa Konferencja SIM 2019

Edycja 2016 - VII Konferencja SIM 2016 - 01 grudnia 2016 >>

Konferencja SIM marzec 2016 Katowice >>
VI Konferencja SIM 2015 >>
Konferencje SIM EFS 2014
»
V Konferencja SIM 2013 »  
IV Konferencja SIM 2012 »

III Konferencja SIM 2011 »
II Konferencja SIM 2010 »
I Konferencja SIM 2009 »

 

Zapraszamy organizacje i firmy zainteresowane współpracą w ramach corocznych konferencji. Prosimy o kontakt:

Urszula Dziewit-Gontowska, PR Manager, u.dziewit@stowarzyszenieim.org, tel.: 694 495 885