Stowarzyszenie Interim ManagersO SIM

Stowarzyszenie Interim Managers (SIM) powstało w 2009 r. z inicjatywy osób, które na co dzień wdrażają w życie idee interim managementu.

Celem Stowarzyszenia IM jest działalność publiczna na rzecz budowania, promowania i propagowania idei interim management.

Chcemy pracować na rzecz podnoszenia świadomości przedsiębiorców w zakresie wykorzystywania idei SIM w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Będziemy także chronić interesy menedżerów, w celu uzyskania poczucia bezpieczeństwa zawodowego - grupowego i indywidualnego.

Pragniemy także dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem i działać na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadr menedżerskich.

 

Zapraszamy do współpracy!

 

POBIERZ BROSZURĘ SIM