Stowarzyszenie Interim ManagersOpis prelekcji V Międzynarodowa Konferencja SIM 2013

Maciej Majewski  - Między wieżą Eiffla a Służewcem Przemysłowym
Wprowadzenie

Historia zaczyna się pod koniec ubiegłego stulecia gdy we Francji odkryto, że Polska może być nowym Eldorado dla instytucji oferujących kredyty konsumenckie. W Polsce brakowało wtedy wiedzy na ten temat. Banki uniwersalne ciągle żyły z dosyć wysokiej inflacji a co gorsza dopiero tworzyły systemy informatyczne i kompetencje niezbędne to obsługi akcji kredytowej.
Jedyny pionier tego biznesu jakim był Lukas został bardzo szybko kupiony przez Credit Agricole. Kolejni gracze musieli otwierać swoje placówki i zdobywać rynek zaczynając od zera. BNP Paribas otworzył podwójnym wistem: powstał bank pod marką Cetelem  oraz oddział bankowy działający pod marką Sygma.
W kilka lat później zdecydowano o połączeniu obu marek. W Polsce to mniejsza Sygma miała  przejąć Cetelem. Właściciele oczekiwali, że projekt przebiegnie szybko, sprawnie oraz, że wygeneruje wiele milionów € oszczędności (synergii). 

Zadania Interim Managera (IM):

1. Stworzyć strukturę organizacyjną, proces, plan oraz zasady ładu korporacyjnego dla programu połączenia.
2. Znaleźć i zatrudnić menedżerów wątków programu: w sumie ok. 8 osób.
3. Uruchomić i prowadzić działanie strategicznego PMO zawiadującego programem tak aby osiągać wielkość synergii wymaganych przez „Paryż”.
4. Jean musi być zadowolony!!!

Wykonanie:

1. W ciągu 8 tygodni zidentyfikowano kandydatów i obsadzono PMO jednocześnie przygotowując regulaminy, plany i wzorce dokumentów raportowych.
2. PMO przejęło program tak aby wystartować z nowym wizerunkiem i z działaniami integracyjnym na czas tj. przed fuzją prawną.
3. W ciągu 6 miesięcy po fuzji prawnej dostarczono 206% wartości synergii.
4. Interim Manager zakończył pracę po 12 miesiącach przekazując obowiązki osobom, które pracowały pod jego kierunkiem.

Tyle suchych faktów. Jakie wyzwania stanęły przed IM, co sprawiało największe trudności w okresie mobilizacji projektu oraz w trakcie jego przebiegu będzie omówione w czasie wykładu. Znajdzie się tam również szereg wniosków jak sobie poradzić z tytułową wieżą Eiffla.
 
 ***
Marek Szala, Robert Loranc
Interim management by out.
Rola Interim Manager’ów w procesach restrukturyzacji i przekształceń własnościowych


Skuteczność restrukturyzacji wymaga czasami od zespołu zarządzającego przejęcia odpowiedzialności nie tylko na poziomie zarządczym, ale także właścicielskim. Powodzenie projektu interim management by out wymaga zaangażowania zespołu ekspertów, np. Interim Manager’ów, działających zarówno na poziomie operacyjnym – kadry menadżerskiej, strategicznym – Zarządu, jak i nadzorczym – Rady Nadzorczej bezpośrednio reprezentującej kapitał właścicielski. Z punktu widzenia inwestora wartością dodaną tego typu działań może być również umożliwienie mu atrakcyjnego wyjścia z inwestycji.

Opis projektu:

Spółka notowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych specjalizująca się w doradztwie finansowym powiększa sukcesywnie stratę finansową i nie jest w stanie realizować przyjętej strategii. Rada Nadzorcza zwraca się z prośbą do doświadczonego Interim Managera o analizę sytuacji i rekomendację działań uzdrawiających. W efekcie Rada Nadzorcza składa Interim Managerowi propozycję przejęcia odpowiedzialności, jako jednoosobowy Zarząd, za realizację proponowanych działań restrukturyzacyjnych.
W pierwszym etapie programu naprawczego najważniejszym staje się zapewnienie efektywności działań operacyjnych w obszarze core biznesu, przy jednoczesnym wdrażaniu głębokiej restrukturyzacji kosztowej. Następny etap to optymalizacja struktur i procesów wewnętrznych. Kolejne etapy projektu naprawczego wymagają zmian kapitałowych w Spółce.
W okresie przejściowym, w celu dalszych działań restrukturyzacyjnych i budowania wartości Spółki, zespół Interim Managerów, działając pod szyldem spółki Actoribus, przejmuje pakiet kontrolny od dotychczasowych akcjonariuszy. Uzyskuje w ten sposób dodatkowe narzędzia i możliwość działania na poziomie Rady Nadzorczej.
 
 ***
 
Suzanne Ingman
Case study projektu IM w sektorze publicznym w Wielkiej Brytanii, prezentujące wyzwania procesu przejęcia zakładu pracy z sektora publicznego przez sektor prywatny. Sugestie i wskazówki jak pozyskać projekt IM w sektorze publicznym.
 
Suzanne podzieli się swoimi doświadczeniami zebranymi na bazie zrealizowanego projektu interimowego wspierającego Ministerstwo Zdrowia Wielkiej Brytanii podczas przekazania jednego z departamentów do dużej globalnej organizacji z sektora prywatnego. Dodatkowo, Suzanne podzieli się swoimi wskazówkami i sugestiami jak pozyskać projekty IM w sektorze publicznym.