Stowarzyszenie Interim ManagersProjekt innowacyjny EFS

"Interim management - nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą" - projekt współfinansowany w ramach EFS, realizowany wspólnie z Institute of Interim Management (GB) i Inwenta Sp. z o.o.

Celem projektu jest upowszechnienie rozwiązania dla biznesu jakim jest interim management, przedłużenie aktywności zawodowej menedżerów 50+ oraz wypracowanie i upowszechnienie innowacyjnych narzędzi do zastosowania w przedsiębiorstwach. Dowiedz się więcej na: https://interim24.pl/article/show/o-projekcie

 


W ramach projektu została  stworzona platforma www.interim24.pl. Jest ona narzędziem służącym promowaniu idei Interim Management na rynku polskim, jak również łączeniu Interim Managerów oraz przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą.