Stowarzyszenie Interim ManagersRada Dyrektorów

RADA DYREKTORÓW Stowarzyszenia Interim Managers została ustanowiona w celu operacyjnego wspierania Zarządu SIM w zakresie wdrażania strategii i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Do Rady Dyrektorów Zarząd powołuje Członków Zwyczajnych SIM, którzy nie tylko posiadają znaczące doświadczenie życiowe i zawodowe, ale także bardzo aktywnie działają na rzecz Stowarzyszenia regularnie uczestnicząc w jego inicjatywach i bieżącej działalności.

Do zadań Rady należy m.in. proponowanie nowych inicjatyw wnoszących wkład w realizację idei propagowanych przez SIM, indywidualne zaangażowanie w realizację wybranych aktywności, wyrażanie opinii w sprawach adresowanych Radzie przez Zarząd.

Kadencja Rady trwa 2 lata, jej członkowie mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń.

Obecnie w Radzie zasiadają (porządek alfabetyczny):

  • Piotr Burzyński
  • Beata Barszczowska
  • Beata Bukowska
  • Marzena Dalka
  • Jadwiga Dyktus
  • Urszula Dziewit–Gontowska
  • Jan Gasparski
  • Elżbieta Mądra
  • Karolina Niesiobędzka – Rogatko
  • Ewa Rytka
  • Stanisław Wojnicki
  • Agnieszka Zasikowska