Stowarzyszenie Interim ManagersRynek Interim Management

Geneza

Interim management (IM) pojawił się w latach 70-tych ubiegłego wieku w Holandii jako sposób ucieczki przed bardzo restrykcyjnym prawem pracy, które nakładało na pracodawców obowiązek płacenia wysokich odpraw zwalnianym pracownikom. Menedżerowie, pewni swej wartości na rynku pracy godzili się pracować za wyższe stawki przez określony z góry czas lub przez czas realizacji określonego zadania, rezygnując z oferowanej przez prawo pracy ochrony pracowniczej. Na takim rozwiązaniu wygrywały obie strony: pracodawca, pomimo wyższych stawek jednostkowych nie musiał płacić odpraw i miał zagwarantowany rezultat, dla którego zatrudniał Interim Managera; Interim Manager z kolei otrzymywał wyższe wynagrodzenie za swoje wysokie kompetencje ale partycypację w ryzyku oraz sukcesie u pracodawcy.

Rynek dziś

Obecnie rynek IM w krajach rozwiniętych takich jak Holandia, Wielka Brytania czy Niemcy szacowany jest w dziesiątkach tysięcy osób. Tylko w Wielkiej Brytanii wielkość rynku IM szacowana jest na 1,5 mld funtów (źródło)

Odwołując się do doświadczeń lat ubiegłych, można stwierdzić, że interim management jest formułą, która cieszy się zwiększoną popularnością w czasach kryzysu gospodarczego. Potwierdzeniem są także przykłady płynące z krajów zachodnich, gdzie rynek usług IM jest bardzo rozwinięty.

Interim management sprostał wyzwaniom stawianym przez rynek w czasach kryzysu. Przyczyn jest kilka.
W okresie zmian gospodarczych pojawia się więcej "wolnych" menedżerów, którzy tracą pracę w wyniku redukcji zatrudnienia. Z drugiej strony przedsiębiorstwa poszukują sposobów na przetrwanie kryzysu, optymalizację kosztów, wdrożenie zmian.
Zatrudnienie interim managera jest dla firmy kosztem czasowym, ściśle powiązanym z efektem i okresem jego pracy, niegenerującym dodatkowych kosztów zatrudnienia, takich jak ubezpieczenia, podatki, czy chociażby szkolenia, jak w przypadku nowego etatowego pracownika. Z punktu widzenia firmy są to realne korzyści pozwalające ograniczyć koszty w trudnym okresie.
Interim management jako elastyczna forma zatrudnienia daje więc możliwość realizacji konkretnych zadań i projektów w sytuacji, kiedy etaty w firmie są zamrożone i nie ma zgody na zatrudnianie nowych pracowników.

W przypadku Polski rynek interim managementu oceniany jest na kilkaset osób praktykujących tę formułę pracy z kilkoma tysiącami osób gotowych na rozpoczęcie funkcjonowania w tej formule zawodowej. Są to przedstawiciele wysoko wykwalifikowanej kadry menedżerskiej, posiadający doświadczenie zdobyte w Polce i za granicą oraz ścieżkę zakończonych sukcesami projektów.