Stowarzyszenie Interim ManagersSpotkania SIM

SIM organizuje szereg spotkań dedykowanych Członkom Stowarzyszenia oraz wszystkim zainteresowanym tematyką interim managment oraz rynkiem IM w Polsce i na świecie.

KAMERALNIE SIM

Kameralnie SIM są to kameralne spotkania dla kadry zarządzającej i właścicieli firm - organizowane na terenie całego kraju, prowadzone przez Członków SIM, doświadczonych Interim Managerów, każdorazowo poświęcone innemu problemowi biznesowemu. Stanowią rzeczywiste wsparcie merytoryczne dla kadry menedżerskiej w zakresie zarządzania firmą.

SPOTKANIA CZŁONKÓW SIM

Spotkania Członków SIM są zamkniętymi spotkaniami w gronie Członków SIM oraz kandydatów na Członków. Zwyczajowo Członkowie spotykają się raz w miesiącu, oprócz okresu letniego. Spotkania są doskonała okazją do posłuchania merytorycznych wystąpień Gości Specjalnych ze środowiska biznesu i nauki, networkingu i poznania pozostałych Członków, wymiany opinii i doświadczeń a także bycia na bieżąco z szeregiem inicjatyw i projektów, które prowadzi SIM.

SPOTKANIA ROBOCZE CZŁONKÓW SIM

W ramach SIM prowadzonych jest szereg inicjatyw służących rozwojowi idei interim management w Polsce oraz wsparciu Interim Managerów na rynku. Wiele z nich ma charakter oddolny i jest z sukcesem realizowanych przez Członków w ramach mniejszych grup roboczych regularnie spotykających się w celu wymiany doświadczeń i poszerzania wiedzy. Jedną z takich grup jest Koło Marki Własnej, służące budowaniu profesjonalnego wizerunku IMa na rynku.

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach, prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie mailowej do Joanny Trochimiuk z na adres e-mail: j.trochimiuk@stowarzyszenieim.org lub zgłoszenie telefoniczne pod nr: 22 50 234 70.

W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia, nazwiska, nr telefonu, adresu email, nazwy stanowiska oraz nazwy firmy osoby zgłaszającej swój udział.

Zapraszamy na najbliższe spotkania organizowane przez SIM!

Więcej na temat spotkań w SIM znajdą Państwo w KALENDARIUM WYDARZEŃ