Stowarzyszenie Interim ManagersSylwetki Prelegentów - V Konferencja SIM 2013

Maciej Berger

Maciej Berger, Członek Zarządu Nordea Polska

Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Advanced Management Program IESE. Studiował też na University of Tampere (Finlandia) oraz na Columbia University (USA).
Pracował miedzy innymi w firmie doradczej PricewaterhouseCoopers Netherlands, w Dresdner Bank Polska oraz w dziale doradztwa strategicznego Deloitte Advisory. Przez ostatnie 10 lat realizował projekty obejmujące tworzenie strategii rynkowych, budowę kanałów sprzedaży, rozwój produktów, CRM oraz zarządzał działaniami w zakresie zintegrowanego marketingu i komunikacji. Z Nordea jest związany od marca 2009 roku, od 2011 pełni funkcję członka zarządu Nordea Polska TUnŻ. Odpowiada m.in. za obszar rozwoju biznesu i relacjami z klientami.

Norbert Biedrzycki

Norbert Biedrzycki, Prezes Zarządu ABC Data SA, Partner i Wiceprezes Zarządu MCI Management SA.
 
Posiada wieloletnie doświadczenie w branży IT, ze szczególnym uwzględnieniem nowych technologii.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w kluczowych firmach IT  - Oracle Polska Sp. z o.o., gdzie odpowiadał m.in. za zbudowanie działu aplikacji biznesowych i wprowadzanie produktów aplikacyjnych na rynek. Kierował również działem wdrożeń. W 2002 r. rozpoczął pracę w McKinsey and Company Polska Sp. z o.o. Jako Młodszy Partner w Business Technology Office realizował obsługę klientów z sektora telekomunikacyjnego oraz high-tech na rynku europejskim. W latach 2010 – 2012 - Prezes Zarządu w spółce Sygnity SA, gdzie m.in. zrestrukturyzował firmę i ustabilizował jej wyniki finansowe.          

Profesor Andrzej Blikle

Prof. dr hab. Andrzej Blikle

W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o. istniejącej nieprzerwanie od roku 1869, dziś wiceprzewodniczący rady nadzorczej. Profesor matematyki i informatyki w Polskiej Akademii Nauk, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres Polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą w obszarze zarządzania kompleksową jakością (TQM).

 Tomasz Budziak

Tomasz Budziak, Członek Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy

Tomasz Budziak   absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z 1987 roku oraz podyplomowych studiów na SGH i w Instytucie Studiów Podatkowych. Odbył staże zawodowe w Niemczech. 
W latach 1987 - 1990 pracownik naukowy Instytutu Administracji i Zarządzania przy Urzędzie Rady Ministrów.
Od 1990 współzałożyciel i Partner Zarządzający Korycka, Budziak & Audytorzy  – polskiego członka globalnej sieci firm audytorskich i doradczych NEXIA International (w światowym Top 10 w 2012). Członek Private Wealth Group Nexia International.
Certified Management Consultant. Wieloletni członek władz Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych. 
Praktyk wprowadzający na polski rynek globalne marki, w tym należące do najbogatszych rodzin w Europie. Współpracował przez lata z czołowymi polskimi grupami kapitałowymi kontrolowanymi przez rodziny. Poznał w ten sposób różne modele stosowane od pokoleń do przekazywania wartości biznesowej i intelektualnej następnym pokoleniom.
Interdyscyplinarne doświadczenie w zakresie księgowości, doradztwa biznesowego, wycen, rozwoju rynku kapitałowego w Polsce oraz podatków pozwala mu na zastosowanie praktycznego podejścia do zagadnień sukcesji. Autor pierwszych w Polsce artykułów i książek na temat wycen przedsiębiorstw: m.in. Ile jest warte przedsiębiorstwo?, Poltext 1990 (2 wydania).  
Jako autor bestsellera "Sukcesja w rodzinie biznesowej. Ujęcie praktyczne" uhonorowany  w 2012 przez Dziennik Gazetę Prawna i Narodowy Bank Polski nagrodą ECONOMICUS w 2012, przyznaną za najlepszy poradnik ekonomiczny. 
Doradca wielu polskich i zagranicznych rodzin biznesowych.
Na stronie www.sukcesjabiznesu.pl Tomasz Budziak prowadzi blog dotyczący problematyki sukcesji w rodzinach biznesowych.

 Monika Buchajska - Wróbe

 Monika Buchajska-Wróbel, Wiceprezes, Stowarzyszenie Interim Managers.

Ekspert branży HR, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu procesów HR zarówno dla firm polskich, jaki i zagranicznych. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła kilkaset projektów z zakresu rekrutacji executive search na najwyższe szczeble zarządzania oraz oceny pracowniczej metodą assessment/development centre. Była również zaangażowana w realizację licznych programów outplacement dla firm z różnych branż, zarówno w sektorze prywatnym, jak i państwowym. Specjalizuje się w projektach dla rynku Venture Capital.
Współzałożycielka firmy doradztwa personalnego Inwenta, gdzie od 2004 roku pełni funkcję Partnera Zarządzającego.
Od wielu lat aktywnie działa na rzecz aktywizacji oraz promocji polskiego rynku interim management (zarządzanie czasowe). Pomysłodawczyni, inicjatorka i współzałożycielka polskiego Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), którego w latach 2010-2012 była pierwszym Prezesem, obecnie na stanowisku Vice Prezesa. Jako jedna z niewielu na rynku polskim posiada bogate doświadczenie w rekrutacji i doborze managerów czasowych (interim managerów) do konkretnych projektów.

 Beata Bukowska
Beata Bukowska, Partner Inwenta

Partner Zarządzający w firmie Inwenta Sp. z o. o., współzałożyciel Stowarzyszenia Interim Managers (SIM), coach ICC oraz coach LMI. Od 1999 roku związana jest z branżą doradztwa personalnego. Swoje doświadczenia w tym obszarze budowała pracując zarówno w firmach polskich i zagranicznych. Dzięki pracy w TMP World Wide miała okazje poznać i zastosować najnowocześniejszą wiedzę
i praktykę z zakresu HR. W 2004 roku została współzałożycielem firmy doradztwa personalnego Inwenta, w której pełni rolę Partnera Zarządzającego. Beata posiada praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania oraz z obszaru HR. Przygotowuje i prowadzi projekty diagnozy i oceny potencjału pracowników i kandydatów do pracy metodą Assessment i Development Centre. Angażuje się w projekty ocen pracowniczych, oceny 360°, prowadzi szkolenia i warsztaty metodą coachingową dla kadr kierowniczych. Beata posiada bogate doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych dla wielu firm polskich i międzynarodowych. Od 2007 roku realizuje coachingi metodą ICC, a w 2009 roku poznała metodykę pracy LMI. Na co dzień zarządza kilkunastoosobowym zespołem konsultantów. Od 2004 roku aktywnie działa na rzecz rozwoju polskiego rynku rekrutacyjnego w obszarze interim management.

 Piotr Buława  Piotr Buława, Interim Manager

Doświadczony praktyk ze znaczącymi osiągnięciami w zakresie rozwoju strategii, przewodzenia zespołom sprzedażowym i zwiększania wartości firmy. Bogate doświadczenie zdobył w branży budowlanej, FMCG, farmaceutycznej, telekomunikacyjnej i finansowej, ze szczególnym naciskiem na przywracanie zyskowności oraz restrukturyzacje biznesów.
Kluczowe obszary jego ekspertyzy obejmują strategię sprzedażową, restrukturyzację organizacji sprzedażowych, efektywne zarządzanie kanałami dystrybucji oraz innowacyjny trade marketing.
Swoje doświadczenie zawodowe rozpoczynał w Procter & Gamble, a ostatnio doradzał Zarządowi grupy Rovese w obszarze sprzedaży, obecnie pełni tam funkcję Global Trade Marketing Dyrektora.
 Tomasz Buraś

 Tomasz Buraś, Prezes Zarządu DHL Express Poland

Jest absolwentem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Od ponad dwudziestu lat jego kariera zawodowa związana jest z branżą logistyczną. Był wykładowcą w Zakładzie Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. Tomasz Buraś zajmował kluczowe stanowiska w obszarze zarządzania projektami logistycznymi. Pracował jako menadżer operacyjny biura zakupów w IKEA Hanim Poland S.A. (od 1992), Dyrektor ds. Logistyki na Centralną i Wschodnią Europę w Sony Poland (1994-2001) oraz Dyrektor ds. Logistyki i Rozwoju w P&O Trans  European Poland. W 2002 roku związał się z DHL Express, obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych. W 2007 roku Tomasz Buraś został Prezesem Zarządu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. Jego pasją jest żeglarstwo i sporty motorowe.

 

 Joanna Draniak-Kicińska  Joanna Draniak-Kicińska, Prezes BANDI Cosmetics Sp.z o.o.
 
Studiowała technologie żywności w SGGW, a zarzadzanie i marketing w SGH.
Z firmą BANDI związana „od zawsze“ – początkowo obserwowała, a później również uczestniczyła w prowadzeniu rodzinnego biznesu. Gruntownie poznała wszystkie aspekty życia firmy, szczególnie angażowała się w pracę marketingu oraz działu badań i rozwoju.  Ostatecznie, w 2006 roku przejęła kierownictwo firmy.
W ciągu minionych 7 lat, znacząco poszerzyła ofertę przedsiębiorstwa, przeniosła produkcję do nowego zakładu, kilkukrotnie zwiększyła sprzedaż w kraju i za granicą.
Energię i entuzjazm zawdzięcza dwóm córeczkom i narciarstwu alpejskiemu.
 Paweł Dudek

 Paweł Dudek – Prezes Wars SA.

Menedżer z praktyką w rozwoju biznesu, znany i ceniony „connector”.
Wprowadzał na polski rynek m.in. kancelarię prawną Bird&Bird, pracował dla Norwich Union, Sampo oraz Medicover.
Doradzał zarządom spółek z branży telekomunikacyjnej, obronnej oraz usług profesjonalnych. Od lipca 2013 pełni funkcję prezesa zarządu WARS S.A.
Aktywnie uczestniczył w rozwoju relacji handlowych między Polską a USA w sektorze MSP.
W latach 2005 - 2013 był pełnomocnikiem zarządu Stowarzyszenia Absolwentów Programu Warsaw Illinois Executive MBA.
Absolwent Leadership Development Program, realizowanego przez Harvard Business School w Bostonie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 Jadwiga Dyktus  Jadwiga Dyktus - Interim Manager

Praktyk w nadzorze i zarządzaniu firmami o obrotach powyżej 100 mln zł. Posiada doświadczenie zdobyte jako Prezes Zarządu (7 lat) i Wiceprezes ds. Finansów  (11 lat) oraz członek sześciu rad nadzorczych. Wykorzystuje kompetencje skoncentrowane w obszarze wdrażania strategii, zarządzania zmianą oraz restrukturyzacji finansowej. Posiada doświadczenie w przemyśle stalowym, przetwórstwie metali kolorowych, handlu hurtowym, OZE i ochronie zdrowia.
Ma sukcesy w rozwiązaniu nietypowych problemów dla kilku firm. Największe procesy restrukturyzacyjne zaliczane do jej sukcesów to uratowanie Huty Katowice SA w 1998 r. przed upadłością oraz przygotowanie dwóch walcowni do sprzedaży inwestorowi. Cieszy się dobrą opinią bankowców. Realizuje terminowe kontrakty zadaniowe uzgodnione z właścicielami lub zarządami spółek w ramach projektów interim manager.
Członek Komisji Etyki Stowarzyszenia Interim Managers (SIM).

Suzanne Ingman, Interim Manager

Interim Consultant z szerokim doświadczeniem w obszarze Human Resources. Realizowała projekty na poziomie zarządu i kadry zarządzającej wyższego szczebla w całej Europie, w tym zarządzała zespołami specjalistów. Jej najświeższe osiągnięcia obejmują zarządzanie fuzjami i przejęciami, identyfikację i wdrażanie oszczędności, optymalizację procesów w przedsiębiorstwach, transformację funkcji HR oraz przeprowadzanie strategicznych projektów obejmujących zmiany organizacyjne i kulturowe.
Od roku 1994, pomyślne ukończyła ponad 25 projektów interimowych w wielu różnych organizacjach i sektorach, m.in. w: firmach start-up, MŚP, korporacjach, instytucjach edukacyjnych i zdrowia publicznego oraz w organizacjach charytatywnych, w których cele i plany biznesowe zostały dostosowane do wartości organizacji. Wybrani Klienci: British School of Osteopathy, Burger King, Department of Health, Foster Wheeler, Hewlett Packard, McAfee, Sophos. Zawodowo interesuje się mediacjami w miejscu pracy, potężnym narzędziu interwencji stosowanym w celu przywrócenia efektywnych relacji zawodowych. Członek wielu organizacji zawodowych i zrzeszających profesjonalistów: Chartered Institute of Personnel & Development (FCIPD), Institute of Interim Managers (IIM), British Psychological Society, Thames Valley CIPD Branch, Professional Mediators Association PMA, WESC – specjalistycznego centrum dla słabowidzących; posiadacz certyfikatów i licencji: Performance Training Coach, National Certificate in Workplace Mediation. Mentor w zakresie zarządzania dla wielu lokalnych firm z południowo-wschodniej Anglii.

 Patrycja Kołodziejczyk-Araucz  Patrycja Kołodziejczyk, Interim Manager

Karierę zawodową rozpoczęła w firmie doradczej Deloitte, w dziale Doradztwa Gospodarczego. Od tego czasu zrealizowała dziesiątki projektów – zarówno o charakterze informatycznym, jak i biznesowym i strategicznym, współpracując z firmami krajowymi i zagranicznymi głównie, z sektora finansowego. Od kilku lat jej specjalizacją stanowią projekty integracji  po połączeniach i przejęciach w zakresie integracji procesów, struktur i systemów informatycznych. Ma na koncie wiele udanych projektów i programów, których zasięg obejmował całą Polskę. Pełniła funkcję Program Manager w czasie jednej z największych integracji w Polsce, zakończonych w 2013 r. dużym sukcesem.
Pasjonują ją dalekie podróże, góry i muzyka.
 Krzysztof Koszela  Krzysztof Koszela, Członek Zarządu Colian S.A.

Od 2001 roku związany zawodowo z rynkiem FMCG. Dyrektor ds. eksportu i rozwoju rynków zagranicznych oraz członek zarządu spółki Jutrzenka Colian, należącej do Colian S.A. Członek Zarządu Ziołopex sp. z o.o. Z działalnością grupy jest związany od początku jej tworzenia, przez wiele lat pełniąc funkcję zarządcze w takich obszarach jak: sprzedaż, marketing, logistyka. Był również prezesem zarządu Ziołopex z/s w Wykrotach - spółki, która dołączyła do Colian S.A. w 2011 roku. Aktywnie włącza się w działalność Klastra Spożywczego Południowej Wielkopolski, którego jest Członkiem Zarządu jak również pomysłodawcą wielu inicjatyw zrealizowanych w tym obszarze, czyli łączenie obszaru nauki i biznesu. Posiada stopien naukowy doktora. Prowadzi zajęcia dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Jest autorem licznych publikacji z zakresu zarządzania, modelowania neuronowego oraz sztucznej inteligencji.
 

 Krzysztof Krystowski

Od wielu lat menager i działacz społeczno – gospodarczy specjalizujący się w zagadnieniach innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarki. Posiada doświadczenia w zarządzaniu zarówno podmiotami prywatnymi, międzynarodowymi, jak też w przemyśle państwowym, a także w administracji publicznej i organizacjach przedsiębiorców. Obecnie Prezes Związku Klastrów Polskich, Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego oraz Vce Prezydent Pracodawców RP. W latach 2011 do listopada 2013 Prezes Zarządu Grupy Bumar, a potem Polskiego Holdingu Obronnego. W latach 2005 – 2011 menager w Grupie Avio – globalnej firmie przemysłu lotniczego. Kolejno Dyrektor Generalny ds. Business Development na Polskę i CEE, Prezes Zarządu Avio Polska, a od października 2010 V-ce Prezes Grupy Avio ds. Europy Wschodniej. Był także członkiem Rady Głównej PKPP Lewiatan oraz Narodowej Rady Ekologicznej przy Prezydencie RP, a także Rady Przemysłowo – Obronnej przy Ministrze Obrony Narodowej. W latach 2004 – 2006 Przewodniczący Rady Fundacji „Centrum Innowacji” FIRE zajmującej się pomocą małym i średnim przedsiębiorstwom innowacyjnym. W latach 2003 – 2006 V-ce Minister w Ministerstwie Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej a następnie Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Odpowiadał za konkurencyjność i innowacyjność gospodarki, nadzór nad jednostkami badawczo-rozwojowymi oraz Urzędem Patentowym RP, a także za restrukturyzację przemysłu obronnego i lotniczego oraz offset. Wielokrotnie reprezentował Polskę w Radzie ds. Konkurencyjności UE. W latach 1995-2003 pracownik i manager w Grupie IMPEL.
Ukończył Wydział Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Uzyskał tytuł MBA na Wyższej Szkole Zarządzania Polish Open University i Oxford Brooks University, a także ukończył studia doktoranckie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 Krzysztof Kuźbiak

Krzysztof Kuźbik, Associate Partner Avallon

Od początku przemian gospodarczych w Polsce związany z doradztwem gospodarczym i procesami restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków.  Kierował szeregiem projektów związanych z restrukturyzacją i prywatyzacją przedsiębiorstw, a także doradztwem strategicznym oraz operacyjnym. 
Przed przejściem na początku 2012 roku do AVALLON, związany z Grupą Commerzbanku, gdzie między innymi zarządzał Programem mBanku/MultiBanku, oddziałem korporacyjnym oraz Departamentem Strategii w BRE Banku, pracami zespołu ds. Europy Środkowo-Wschodniej w Centrali Commerzbanku we Frankfurcie oraz był Członkiem Zarządu w Banku Forum na Ukrainie.  Poprzednio Wiceprezes Grupy Zarządzającej Łódź oraz Dyrektor Wykonawczy SRPBG Advisors, firmy zarządzającej funduszem inwestycyjnym SRPBG.  W latach 1997 – 1998 Doradca Prezesa PBG Bank.  Wcześniej zatrudniony w Międzynarodowej Korporacji Finansowej (IFC), z Grupy Banku Światowego, gdzie kierował projektami prywatyzacyjnymi oraz rozwoju sektora prywatnego na Ukrainie, z których jeden otrzymał nagrodę „World Bank Award for Excellence”.

 Robert Loranc

 Robert Loranc, Prezes Zarządu Doradcy24 SA.

Inwestor, Senior Interim Manager, Business Advisor, Executive Manager z kilkunastolenim doświadczeniem  w  obszarze zarządzania organizacjami i projektami na rynku krajowym i międzynarodowym. Pełnił funkcję prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora operacyjnego, dyrektora sprzedaży, dyrektora marketingu i PR w spółkach polskich i koncernach międzynarodowych. Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym skoncentrowanym na restrukturyzacji, rewitalizacji i rozwoju biznesu, jak również w start up – ach. Realizuje również projekty doradcze w zakresie strategii biznesowych oraz wspiera menadżerów jako mentor.
Aktualnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w firmie Doradcy24 S.A. notowanej na rynku New Connect, której jest także głównym akcjonariuszem.
Absolwent Executive public/www/mediatoral Business Administration INE PAN oraz MBA w zakresie marketingu i MBA w zakresie finansów Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych,  mgr inż. fizyki jądrowej IFiTJ AGH.
Prince2 Practitioner certyfikowany menadżer projektów.
Maciej Majewski

Dr Maciej Majewski jest menedżerem z ponad 25-letnim doświadczeniem w zarządzaniu strategicznymi przedsięwzięciami realizowanymi w skali międzynarodowej.

W trakcie swojej dotychczasowej kariery zawodowej zarządzał wieloma takimi przedsięwzięciami w takich dziedzinach jak: scalanie organizacji po przejęciach i połączeniach oraz reorganizacja i transformacja dużych instytucji, gdzie podstawowym wyzwaniem było zarządzanie zmianą przy jednoczesnej optymalizacji kosztów i procesów biznesowych. Stąd posiada praktyczne doświadczenie we wprowadzaniu do zarządzanych firm rozwiązań takich jak franczyza i outsourcing.

Jego kwalifikacje obejmują również kierowanie innowacyjnymi projektami oraz wdrażanie systemów informatycznych.

Posiada bogate doświadczenie branżowe. Przez wiele lat dyrektor projektów w branży bankowej. Wcześniej był wiceprezesem - dyrektorem operacyjnym w firmie dystrybucji farmaceutycznej. Na tym stanowisku odpowiadał za rozwój największej sieci ponad 2300 aptek w Polsce i na Litwie. Jeszcze wcześniej przez 10 lat był partnerem w Deloitte Consulting specjalizującym się w integracji firm zwłaszcza instytucji finansowych.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu firmy informatycznej, której jest współwłaścicielem.

Często podejmuje zadania jako niezależny ekspert zarządzania. Jest wykładowcą współpracującym ze Szkołą Główną Handlową i Gdańską Akademią Bankową.

 

   Elżbieta Mądra, Interim Manager, Trener

Elżbieta Mądra - doradca w zakresie zarządzania i optymalizacji procesów, licencjonowany trener LMI programu podnoszenia efektywności własnej. Pracuje w obszarach rozwoju kompetencji, zarządzania strategicznego, szkoleń z zarządzania zmianą , poprawy efektywności operacyjnej. Doświadczony Interim Manager, prowadziła projekty restrukturyzacyjne w Provimi, Intergacji, Asprim.
W procesach doradczych zajmuje się definiowaniem zadań i monitoringu ich wykonania.
Przez ponad 15 lat pracowała dla renomowanych producentów sprzętu medycznego (Bayer, Roche) zajmując różne stanowiska w sprzedaży i marketingu. Wprowadziła na rynek renomowaną firmę medyczną Radiometer, budując od podstaw struktury, zespół, strategię sprzedaży.
Zna bardzo dobrze specyfikę firm działających w obszarach B2B.
Absolwentka Studium Zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Studiów Podyplomowych Psychologia Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim i licencjonowany trener w programie Leadership Management International.
 Monika Nachyła

Monika Nachyła, Wiceprezes Zarządu Banku BGŻ

Karierę zawodową rozpoczynała jako audytor w firmach Artur Andersen w Warszawie i Salustro Reydel w Paryżu. W latach 1995-2000 pracowała jako dyrektor finansowy w firmie Sanofi-Synthelabo, wnosząc znaczący wkład w jej rozwój jako jednego z głównych graczy na polskim rynku farmaceutycznym. W ostatnich 12 latach działała w sektorze private equity. W funduszu Innova Capital jako Vice President Portfolio & Fund Operations zajmowała się budową wartości w spółkach portfelowych funduszu. Następnie w funduszu Enterprise Investors jako Partner d/s Investor Relations odpowiadała za gromadzenie nowych funduszy i relacje z inwestorami. W ramach działalności dla Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych pełniła funkcję przewodniczącej Komitetu Corporate Governance oraz była członkiem grupy zadaniowej ds. Relacji Inwestorskich. W 2011 roku dołączyła do rady nadzorczej jednego z czołowych polskich banków BGŻ (Rabobank) jako niezależny członek Rady Nadzorczej i jej komitetu audytu.

 Karolina Niesiobędzka–Rogatko

Karolina Niesiobędzka–Rogatko, Interim Manager

Specjalizuje się w zarządzaniu operacyjnym sprzedażą i w budowaniu efektywności procesów back-office. Posiada 12- letnie doświadczenie zawodowe. Z powodzeniem wdrażała nowe kanały sprzedaży i reorganizowała procesy wsparcia sprzedaży w branży finansowej.
Jestem certyfikowanym black-beltem Six Sigma.
Jako Interim Manager specjalizuje się w projektach związanych ze sprzedażą (wdrażanie nowych kanałów sprzedaży; organizacja wsparcia sprzedaży), a także efektywnością procesów i zespołów; zarządzaniu projektami, wdrażaniu strategii i projektach z zakresu świadomego wsparcia rozwoju kultury organizacyjnej.

 

Mirosław Nieścioruk, Interim Manager

Ekspert w obszarach sprzedaży i marketingu oraz zarządzania. Doświadczony manager w zakresie restrukturyzacji i zarządzania zmianą.
Absolwent Organizacji Zarządzania na Politechnice Warszawskiej, zdobywał doświadczenie w dużej korporacji jak również w mniejszych firmach. Pracując w PLL LOT S.A. niemal 10 lat swojej kariery zawodowej spędził w Stanach Zjednoczonych odpowiadając za sprzedaż na terenie Środkowego Zachodu, a następnie za marketing i sprzedaż elektroniczną na terenie Ameryki Północnej. Przez kilka lat zrealizował szereg projektów podnoszących efektywność organizacji sprzedaży PLL LOT S.A. na rynkach europejskich oraz poza Europą. Posiada bogate doświadczenie w pracy w środowisku międzynarodowym i wielokulturowym.
W ostatnich latach zrealizował szereg projektów doradczych, głównie dotyczących organizacji sprzedaży. Jako prezes i członek zarządu ZWiK w Łomiankach przeprowadził restrukturyzację firmy i przygotował do realizacji największego w historii gminy programu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków unijnych. 

Michael Reckers

Michael Reckers

Współpracuje obecnie z grupą SpenglerFox do której dołączył w czerwcu 2012 roku. Zarządza częścią grupy odpowiedzialną za usługi interim managementu na całym świecie. Michael rozpoczął swoją karierę od specjalizacji w zakresie HR, pracując w międzynarodowej firmie z branży przemysłowej jako HR Generalist, a później jako Rekruter. Od 2001r. Michael pracuje w branży rekrutacyjnej. Zajmował się przede wszystkim wejściami znanych międzynarodowych firm rekrutacyjnych na rynek interim managementu. Michael posiada doświadczenie w zarządzaniu różnego rodzaju zespołami w obszarze interim managementu oraz rekrutacji. Przed dołączeniem do SpenglerFox, Michael na stanowisku prezesa zarządzał międzynarodowym stowarzyszeniem specjalizującym się w zakresie Executive Interim Managementu. Posiada wykształcenie ekonomiczne (staże i studia) i mówi biegle w języku niemieckim i angielskim.

 Anna Somorowska  Anna Somorowska, Wiceprezes Polskie Stowarzyszenie Mentoringu

Anna Maria Somorowska -  MBA - zarządzanie strategiczne University of Finance and Management in Warsaw, Polish University Abroad London, UK-PUNO, SGH Warsaw - studia doktoranckie, WSP Kraków - mgr pedagogiki, Uniwersytet Jagieloński - fakultet dziennikarstwa, coach, trener, Mentor, praktyk zarządzania z 20 letnim doświadczeniem w zarządzaniu podmiotami prawa handlowego, organizacjami pozarządowymi, instytucjami centralnymi i spółkami komunalnymi miasta.
W latach 1999-2008 Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki, ponad 200 projektów zrealizowanych na terenie całej Polski dotyczące rozwoju gospodarki turystycznej dla samorządów terytorialnych, MŚP oraz organizacji pozarządowych.
W latach 2009-2011 Prezes Agencji Rozwoju Gdyni, ponad 20 projektów rozwoju miasta, współautorka projektu „Muzeum Emigracji” ul. Polska 1, szlak kulinarny-Gdynia, inicjatorka, organizator i prowadząca 8 kolejnych edycji Międzynarodowego Forum Gospodarczego w Gdyni w latach 2004-2011,
Obecnie v-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Mentoringu, Dyrektor MROT, Warszawa

Wcześniej:
W latach 1995-1998 Dyrektor NFI Fortuna, pierwsze procesy prywatyzacyjne, konsolidacja pakietów mniejszościowych, twórca Biblioteki NFI, wprowadzenie NFI na GPW, organizacja Road Show Investment w kraju oraz za granicą.

W latach 1998-1999 Dyrektor Promocji, rzecznik prasowy Banku BWE SA,
W 1998 MEN- odpowiedzialna za procesy prywatyzacyjne, UKFIT- Dyrektor Promocji Turystyki nadzorujący pracę 16 ośrodków zagranicznych na świecie (POIT)
Pierwszą firmę prywatną założyłam w 1991 roku  tworząc CTN Srebrna Góra –działa do dziś
Wybrane projekty:
Inwestycyjne: koncepcja, projekt oraz doprowadzenie finansowania do projektów  min: „Dolina Charlotte” www.dolinacharlotty.pl, koncepcja, rozwój, pozyskanie finansowania, wyjście z inwestycji  gastronomiczna sieć franczyzowa „Leśne Runo”www.lesneruno.pl, systemy rezerwacyjne, projekty start up, ocena, inkubacja, doprowadzanie finansowania w obszarach: technologie, medycyna, biotechnologie, robotyka.
Strategie: ponad 100 strategii rozwoju w Polsce, szczebel lokalny, regionalny, centralny (JST, MSP, NGO)
Badania: marketing terytorialny, mistery check, badania zadowolenia klientów, Synovate, IBNGR, IRS Niemcy, badania Marki Miast i Regionów.
Konferencje, kongresy, warsztaty, szkolenia- od 1991 roku organizuje i prowadzę prekursorskie przedsięwzięcia na terenie całego kraju w tym autorskie fora inwestycyjne konferencje gospodarcze, work shopy, road show zagraniczne (NFI Fortuna, EGO SA)
 Prof. dr hab. Czesław Szmidt  Prof. dr hab. Czesław Szmidt, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

W latach 1969-2003 pracownik naukowy w Politechnice Łódzkiej, gdzie pełnił między innymi funkcje Dziekana Wydziału Organizacji i Zarządzania (w latach 1991 - 1998) i Dyrektora Instytutu Zarządzania. Równocześnie z pracą naukową w latach 1995-2006 pełnił szereg funkcji kierowniczych w trzech spośród największych polskich banków, w obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji i rozwoju, zarządzania strategicznego oraz zarządzania jakością. Od roku 1980 jest aktywnym konsultantem w dziedzinie doboru kadr. Od roku 2003 pracuje na stanowisku profesora w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Studium Doktoranckim. Od 2011 roku pełni również funkcję Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych.
Grzegorz Sobiecki

Grzegorz Sobiecki, Interim Manager

Ekspert w przywracaniu ekonomicznej i kulturowej równowagi w przedsiebiorstwach, stąd jego misją jest : "Uzdrawiam wartość firmy". Wdraża więc projekty w których dba o równowagę na poziomie strategicznym, zarządczym oraz pod względem szczegółów wykonawczych w stronę jednocześnie efektywności operacyjnej oraz efektywności organizacyjnej.
Specjalizuje sie w kilku kierunkach: budowania wzrostu firmy wg. metodyki Błekitnego Oceanu, due diligence oraz integracji w procesie M&A. Zajmuje sie obszarem poprawy efektywności  według metodyki Lean Manufacturing, zarządzaniem jakością według metodyki GMP oraz restrukturyzacją.
Wspomniane wdrożenia realizuje zawsze na podłożu zarządzania zmianą według wielokrotnie udowodnionej autorskiej metodyki 3Z:  Zespół, Zmierz , Zmierzaj.
We wszystkich kierunkach działania wspiera firmy poprzez szyte na miarę warsztaty i szkolenia- jest certyfikowanym Trenerem.
Posiada doświadczenie w pracy w organizacjach FMCG, B2B i Farmacji. Swoje umiejętności nabył poprzez 29 lat doświadczenia w pracy na stanowiskach Prezesa, Wiceprezesa, Managera, Interim managera w przedsiębiorstwach w Polsce i za granica. Swobodnie porusza sie w kulturze korporacyjnej lub właścicielskiej. Prowadzi projekty w językach polskim, angielskim i rosyjskim. Członek Zarządu Stowarzyszenia Interim Managers, Sędzia Polish National Sales Award.

 Marek Szala

Marek Szala, Interim Manager

Konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem w obszarze zarządzania organizacjami i projektami na rynku krajowym i międzynarodowym oraz modelowania procesów biznesowych i restrukturyzacji. Pełnił w tym czasie funkcje m.in. prezesa zarządu, dyrektora zarządzającego, dyrektora finansowego i IT. Wieloletni wykładowca akademicki, autor szeregu publikacji z zakresu sztucznej inteligencji, analityki biznesowej i podejmowania decyzji. Opracowuje i nadzoruje procesy raportowania zarządczego, budżetowania, tworzenia analiz finansowych i zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa. Specjalizuje się w zarządzanie zmianą i budowaniu zespołów. Diagnozuje, buduje i wdraża strategie rozwoju i doskonalenia organizacji. Doktor nauk technicznych w dziedzinie informatyka. Absolwent Nottingham Trent University i WSB przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu – dyplom Executive MBA. Ukończył również Akademię Psychologii Przywództwa prowadzoną przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej. Członek rady programowej Stowarzyszenia Interim Managers.

 Roman Wendt

Roman Wendt, Interim Manager, Prezes Stowarzyszenia Interim Managers (SIM)

Praktyk skutecznego zarządzania zmiana. Karierę rozpoczynał w firmie specjalizującej sie w handlu międzynarodowym. Następnie w randze Prezesa zarządu tworzył od podstaw ogólnopolska firmę usługowa b2b, która stała sie liderem w swojej branży. Posiada portfolio 18 zakończonych sukcesem projektów biznesowych, które zrealizował w Polsce i w krajach Europy Centralnej. Największe z nich dotyczyły reorganizacji usługi transportowej operatorów logistycznych
tego samego koncernu w trzech krajach Europy Centralnej oraz reorganizacji systemu zarządzania w cementowni zatrudniającej ponad 800 pracowników. Jeden z etapów kariery obejmował prace w ogólnopolskiej firmie konsultingowo-wdrożeniowej, w której zajmował się podnoszeniem
efektywności produkcji. Wykłada w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej. Jest jednym z założycieli i Prezesem Stowarzyszenia Interim Managers.