STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
ETYKA W DZIAŁANIU
EKSPERCI - PRAKTYCY BIZNESOWI

Dla mediów

Logotyp Stowarzyszenia Interim Managers:

Partner strategiczny

Inwenta