STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
ETYKA W DZIAŁANIU
EKSPERCI - PRAKTYCY BIZNESOWI

Institute Interim Menagement

Partner strategiczny

Inwenta