STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
ETYKA W DZIAŁANIU
EKSPERCI - PRAKTYCY BIZNESOWI

STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS

Naszym celem jest działalność na rzecz budowania, promowania i propagowania idei interim management.
Pracujemy na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wykorzystywania idei SIM w zarządzaniu przedsiębiorstwami.

Aktualności

Partner strategiczny

Inwenta