preloader
jak-zostac-czlonkiemjak-zostac-czlonkiem-mobile

Jak zostać członkiem

Strona główna > O stowarzyszeniu > Jak zostać członkiem SIM

Po co mi SIM?

Korzyści

Networking i możliwość zaprezentowania swoich możliwości / kompetencji / doświadczenia by być branym pod uwagę podczas poleceń;

Budowanie własnego wizerunku przy okazji reprezentowania SIM (prasa, publikacje, wystąpienia);

Nowe znajomości z osobami o profilu Interim Managera;

Wzajemna pomoc, wsparcie, wymiana doświadczeń; Szkolenia wewnętrzne by skuteczniej sprzedać i sprawniej realizować projekty IM; „Być może” i przy okazji 
– znalezienie projektu.

korzysci

Rodzaje członkostwa

 Zwyczajne

Członkiem Zwyczajnym SIM może zostać osoba fizyczna , która wykonuje zawód Interim Managera i spełni łącznie 
poniższe kryteria:

 • Posiada doświadczenie kierownicze;
 • Zakończyła minimum jeden projekt o charakterze interimowym;
 • Wypełniła Formularz Zgłoszeniowy
 • Akceptuje Kodeks Etyczny Stowarzyszenia;
 • Przeszła pozytywnie procedurę weryfikacyjną i uzyskała rekomendacje 
2 Członków Zwyczajnych SIM;
 • Uzyska pozytywną decyzję Zarządu SIM w sprawie członkostwa;
 • Wniesie opłatę administracyjną i składkę za pierwszy rok (opłata 
administracyjna- cegiełka na cele statutowe wynosi 200 PLN, a roczna 
składka członkowska to 500 PLN).

Honorowe

Członkiem Wspierającym SIM może zostać osoba fizyczna lub prawna, która jest zaangażowana w aktywne promowanie rozwiązań typu Interim Management lub/i wspiera Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych.

Wspierające

Członkiem Wspierającym SIM może zostać osoba fizyczna lub prawna, która jest zaangażowana w aktywne 
promowanie rozwiązań typu Interim Management lub/i wspiera Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych.

Prawa i przywileje członków SIM

Członek Zwyczajny SIM ma prawo do:

 • Posługiwania się tytułem „Członek Stowarzyszenia Interim Managers”;
 • Używania loga i znaków graficznych Stowarzyszania zgodnie z ustaleniami, tzn. w czasie wystąpień publicznych, 
w kontaktach z mediami, w działaniach promujących własną działalność w zakresie IM.
 • Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, rekomendowania Zarządowi swoich kandydatów 
na członków Stowarzyszenia;
 • Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji 
o sposobie ich załatwienia;
 • Inicjowania, uczestniczenia w spotkaniach, przedsięwzięciach, szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • Promocji i wsparcia przy poszukiwaniu projektów typu IM;
 • Wsparcia innych Członków SIM;
 • Dostępu do bazy wiedzy i możliwości wymiany doświadczeń z innymi członkami SIM.

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 • Brać czynny udział i/lub współdziałać w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
 • Nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia i dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 • Regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
 • Utrzymywać regularny kontakt osobisty i telekomunikacyjny ze Stowarzyszeniem.

Członkowie Wspierający i Honorowi

 • Mają prawo uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego, 
ani biernego prawa wyborczego.
 • Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Procedura aplikacji

Formularz zgłoszeniowy

Dołącz do elitarnej grupy członków Stowarzyszenia Interim Managers

Zostań członkiem

newsletter-zdjecie

Newsletter

Czy chcesz być na bieżąco z naszymi nowościami, ciekawostkami i ekskluzywnymi ofertami? Nie przegap żadnej ważnej informacji! Zapisz się 
do naszego newslettera i otrzymuj regularnie aktualizacje bezpośrednio 
do swojej skrzynki e-mail.