STOWARZYSZENIE INTERIM MANAGERS

NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE
ETYKA W DZIAŁANIU
EKSPERCI - PRAKTYCY BIZNESOWI

Jak zostać członkiem SIM?

KORZYŚCI Z CZŁONKOSTWA

Networking i możliwość zaprezentowania swoich możliwości / kompetencji / doświadczenia by być branym pod uwagę podczas poleceń;
Budowanie własnego wizerunku przy okazji reprezentowania SIM (prasa, publikacje, wystąpienia);
Nowe znajomości z osobami o profilu Interim Managera;
Wzajemna pomoc, wsparcie, wymiana doświadczeń;
Szkolenia wewnętrzne by skuteczniej sprzedać i sprawniej realizować projekty IM;
„Być może” i przy okazji – znalezienie projektu.

RODZAJE CZŁONKOSTWA

Zwyczajne

Członkiem Zwyczajnym SIM może zostać osoba fizyczna , która wykonuje zawód Interim Managera i spełni łącznie poniższe kryteria:

 • Posiada doświadczenie kierownicze;
 • Zakończyła minimum jeden projekt o charakterze interimowym;
 • Wypełniła Formularz Zgłoszeniowy
 • Akceptuje Kodeks Etyczny Stowarzyszenia;
 • Przeszła pozytywnie procedurę weryfikacyjną i uzyskała rekomendacje 2 Członków Zwyczajnych SIM;
 • Uzyska pozytywną decyzję Zarządu SIM w sprawie członkostwa;
 • Wniesie opłatę administracyjną i składkę za pierwszy rok (opłata administracyjna- cegiełka na cele statutowe wynosi 200 PLN, a roczna składka członkowska to 500 PLN).

Wspierające

Członkiem Wspierającym SIM może zostać osoba fizyczna lub prawna, która jest zaangażowana w aktywne promowanie rozwiązań typu Interim Management lub/i wspiera Stowarzyszenie w realizacji celów statutowych.

Honorowe

Członkostwo honorowe SIM jest tytułem nadawanym przez Stowarzyszenie IM.

Członkiem Honorowym SIM może zostać jedynie osoba szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia IM, której godność tę nadaje Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

PRAWA I PRZYWILEJE CZŁONKÓW SIM

Członek Zwyczajny SIM ma prawo do:

 • Posługiwania się tytułem „Członek Stowarzyszenia Interim Managers”;
 • Używania loga i znaków graficznych Stowarzyszania zgodnie z ustaleniami, tzn. w czasie wystąpień publicznych, w kontaktach z mediami, w działaniach promujących własną działalność w zakresie IM.
 • Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia i brania udziału w głosowaniu;
 • Czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Stowarzyszenia, rekomendowania Zarządowi swoich kandydatów na członków Stowarzyszenia;
 • Zgłaszania do organów Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z jego działalnością i żądania informacji o sposobie ich załatwienia;
 • Inicjowania, uczestniczenia w spotkaniach, przedsięwzięciach, szkoleniach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • Promocji i wsparcia przy poszukiwaniu projektów typu IM;
 • Wsparcia innych Członków SIM;
 • Dostępu do bazy wiedzy i możliwości wymiany doświadczeń z innymi członkami SIM.

Członek Zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany:

 • Brać czynny udział i/lub współdziałać w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;
 • Przestrzegać postanowień Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia;
 • Nie naruszać solidarności organizacyjnej Stowarzyszenia i dbać o dobre imię Stowarzyszenia;
 • Regularnie opłacać składki członkowskie oraz wywiązywać się z podjętych zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
 • Utrzymywać regularny kontakt osobisty i telekomunikacyjny ze Stowarzyszeniem.

Członkowie Wspierający i Honorowi

Mają prawo uczestnictwa w pracach i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie, nie posiadają czynnego, ani biernego prawa wyborczego. Uczestniczą w Walnym Zebraniu z głosem doradczym.

Kodeks etyczny członków SIM

Partner strategiczny

Inwenta
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.